Zpráva NKÚ k digitálnímu vzdělávání

DigiKoalice se podpoře spolupráce všech aktérů v digitálním vzdělávání věnuje dlouhodobě, proto jsme si se zájmem přečetli aktuální závěry zprávy NKÚ k digitálními vzdělávání. Upozorňujeme na aktuální reakci MŠMT na tyto závěry a zveme organizace podporující digitální vzdělávání v ČR k aktivní participaci na společném kvalitním vzdělávání pro každého žáka na českých školách a odpovídající podporu všem učitelům, ředitelům a zřizovatelům škol.

Jak DigiKoalice vidí sledování dopadu digitálního vzdělávání na učení dětí jsme popsali po jednání koordinační skupiny DigiKoalice letos na jaře, viz https://archiv.digikoalice.cz/vyhodnocovani-dopadu-digitalnich-inovaci-na-uceni-deti/