Z nuly na sto v on-line vzdělávání!

Z nuly na sto v on-line vzdělávání ve dvou dnech? Jde to! Přečtěte si rozhovor s Markétou Ulrychovou, ředitelkou Základní školy ve Chvalkovicích:

Paní ředitelko, od rodičů dětí z Vaší školy mám zprávy, že Vaše škola přešla k novému systému spolupráce hned od prvního dne zavřených škol. Jak jste to udělali?

Ano, to je pravda. Situace nás zastihla během jarních prázdnin. Hned jsem s kolegy řešila, jak budeme po prázdninách předávat informace žákům. Potřebovali jsme něco přehledného, s přístupem pro všechny, a hlavně jsem chtěla jednotný přístup pro celou školu. Takže jsme hned první den školy začali se školením učitelů a rozesíláním informací rodičům a žákům a přešli jsme ke Google učebně.

Co vám pomohlo?

Nejdůležitější bylo, že všichni učitelé byli pro. Takže za 2 dny uměli pracovat s programem a hned začali komunikovat s žáky. Skvělé bylo, že náš kolega – školní IT koordinátor měl odbornou podporu zvenčí a že je tento počítačový externista absolvent naší školy, takže komunikace probíhala velmi intenzivně a velmi flexibilně s plným nasazením všech.

Jak novou situaci přijali kolegové z pedagogického sboru?

Nemám úplně mladý učitelský sbor, přesto se nikdo z nich nebál novinek. Všichni se hned pustili do práce, brali to jako výzvu.

Jak se adaptovali rodiče, pomáhali jste jim?

Rodiče byli také velmi snaživí a náš počítačový externista těm, co měli problém, ihned pomáhal. Většina rodičů reagovala skvěle. Domlouvali se telefonicky, maily, přes informační systém školy – Bakaláři a samozřejmě přes Google učebnu. Někteří tvrdili, že jim to chvíli trvalo, ale s technikou se nakonec většina srovnala. Těm, co se trápili, nejčastěji s internetovým připojením, jsme nabídli jiné možnosti. Například pomoc asistentek. Někteří si půjčili školní tablety.

Jakým způsobem koordinujete zadávání úkolů mezi jednotlivými vyučujícími, aby se rodiče a děti necítili přehlcení?

Domluvili jsme se na tom, že upřednostňujeme předměty jako jazyky, matematika a některé předměty jako výchovy máme jen pro uvolnění a zábavu žáků. S rodiči i žáky konzultujeme, zda toho není moc, kolik času to dětem zabere a s jakými problémy se potýkají.

Zjišťovali jste zpětnou vazbu od rodičů?

Každý třídní učitel je s rodiči v kontaktu. Rodiče často sami volají a diskutují s učiteli, zda pracují s dětmi správně, jak dětem s učením pomoci.

Na čem nyní pracujete?

Nyní učitelé formou video hovorů zkouší zjišťovat, co mají žáci za problémy, a dát jim cílenou podporu. Rodiče říkají, že se dětem stýská, a tak se snažíme věnovat čas i vzájemným rozhovorům mezi žáky. Nyní také chystám čtvrtletní poradu s učiteli vedenou jako video hovor.

V čem se chcete zlepšit?

Snažíme se, aby s námi spolupracovali úplně všichni žáci. Někde se to daří hlavně díky neziskovým organizacím, které pracují s rodinami dlouhodobě. Jinde zapůsobí naše asistentky. Ne všechny rodiny mají stejné možnosti. Tady je ještě možnost zapracovat. V současné situaci jsou rozdíly mezi možnostmi podpory dítěte v jednotlivých rodinách ještě viditelnější.

Co jste se díky nové situaci naučili? Kdo vás inspiroval?

Všichni jsme si uvědomili, že nic není nemožné. Učitelé zvládli rychlokurz na počítači, naučili se vést video hovory, našli si plno nových odkazů k výuce na internetu. Zjistili jsme, kolik času strávíme u počítače a jak moc nám chybí kontakt s dětmi. Výborné jsou video hovory s učiteli z jiných škol, které organizují různé projekty, včetně MAPu, a které nás posouvají a odkrývají další možnosti v současné učitelské práci.

Co byste ostatním doporučila?

Věřím, že všechno špatné je k něčemu dobré. Takže rozhodně chci vše, co jsme si v této době osvojili, používat i v budoucnu. Napadá mne mnoho způsobů, jak využít výuku na dálku. Třeba pro žáky nemocné to bude způsob předávání informací. Pro rodiče, kteří chtějí mít o přehled o tom, co se jejich děti učí a jaké mají problémy. Určitě si přeji zachovat takto úzkou spolupráci mezi rodiči a školou.

Ať je vaše cesta k dobrému vzdělávání dětí úspěšná, a i nadále vás baví.

 

Rozhovor vedla Darina Bártová, projekt MAP pro ORP Jaroměř, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602, s paní ředitelkou Markétou Ulrychovou, Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice