Vzdělávací produkty Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je partnerem a spojencem DigiKoalice, nabízí řadu vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny. Hlavní důraz klade na vzdělávání a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti. V tomto krátkém příspěvku bychom Vám rádi zprostředkovali přehled vzdělávacích produktů NÚKIBu.

Pro zaměstnance veřejné správy:

  • On-line kurz „Dávej kyber,“ je zaměřený na digitální hygienu, šitý na míru úředníkům. Kurz se skládá ze 7 kapitol a pokrývá základní témata, jako např. bezpečnost emailů, zařízení a médií nebo bezpečné využívání internetu. Je psaný jasným a srozumitelným jazykem a zaměřuje se na praktické rady a oblasti, které je úředník s to ovlivnit. Přihlášky do kurzu zpracovává vzdělávací partner NÚKIBu Institut pro veřejnou správu Praha: https://www.institutpraha.cz/kurzy/kyberneticka-bezpecnost/.

Pro širokou veřejnost, učitele, děti a seniory:

  • Bezpečnostní doporučení NÚKIB pro běžné uživatele, shrnující dobrou praxi, která popisuje, jak se chovat ke svým zařízením, online účtům a jak komunikovat na internetu: https://www.nukib.cz/download/vzdelavani/doporuceni/NUKIB_doporuceni_uzivatele_plakat.pdf
  • Rozcestníky vzdělávacích materiálů z oblasti kybernetické bezpečnosti pro různé cílové skupiny. Na internetu je řada informací a zdrojů, ale uživatelé se v nich ztrácí. NÚKIB proto vybrané zdroje shromáždil na jedno místo, učitelům zde např. ukazuje, které materiály je možné využít při výuce a jak. Tyto rozcestníky naleznete vždy v příslušné kategorii na stránkách https://nukib.cz/cs/vzdelavani/.
  • On-line vzdělávací aktivita „Digitální stopa,“ zaměřená na téma digitálního soukromí, identity a kyberšikany, určená pro 5. – 6. třídy základních škol. DigiStopu NÚKIB připravil a šíří spolu s partnery NIC a dalšími organizacemi. Mohou ji využít jak učitelé pro lektorovanou hodinu, tak rodiče nebo přímo děti. Pro učitele jsou navíc připraveny praktické metodické listy: https://www.digistopa.cz.
  • Krásné metodické karty „Vanda a Eda v Onl@jn světě,“ určené dětem v mateřských školách, které nenásilnou formou představují závislost na internetu a mobilních zařízeních, nebezpečí sjednávání si schůzek s neznámými lidmi a příbuzná témata. V průběhu listopadu NÚKIB rozeslal tuto aktivitu vytištěnou a připravenou k použití na všech 5.364 mateřských škol v ČR. K nahlédnutí je i v digitální podobě: https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/kniha_final_s_revizemi.pdf.
  • Brožura o zdravé konzumaci on-line médií Médiím na kloub, určená seniorům, kterou jsme připravili ve spolupráci s projektem Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77: https://sensen.cz/mediim-na-kloub.

Pro profesionály z oblasti kybernetické bezpečnosti a IT oddělení:

  • On-line příručka „Šéfuj kyber,“ určená profesionálům v kybernetické bezpečnosti, především manažerům kybernetické bezpečnosti a příbuzným rolím. Kurz do hloubky seznamuje s Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a poskytuje oporu pro její zavádění v praxi. Klíčové paragrafy vyhlášky jsou rozepsány netechnickým jazykem a doplněny o doporučení, komentáře a konkrétní příklady.
  • Bezpečnostní doporučení NÚKIB pro administrátory 3.0 ve formě plakátu, určená především IT oddělení Vaší organizace. Najdou zde desítky jednoduchých kroků popisujících nejlepší praxi v ochraně koncových uživatelů, Vaší síťové infrastruktury, stanic a serverů: https://www.nukib.cz/download/vzdelavani/doporuceni/NUKIB_doporuceni_admin_3.0_barva.pdf.

Všechny nové vzdělávací materiály lze nalézt na stránkách https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/. Máte-li dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na vedoucího Oddělení vzdělávání NÚKIB, pana Martina Hájka: m.hajek@nukib.cz, pevná 541110797, mob. 725882130.