Výzva Evropské komise k vytvoření neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě

(text přejat v plém znění z https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-evropske-komise-k-vytvoreni-neformalni-expertni)

Evropská komise zveřejnila 23. dubna výzvu, prostřednictvím které hledá odborníky, kteří by se stali členy stálé neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě.