Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě!

Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě ve veřejné konzultaci k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání.

Krize spojená s COVID-19 způsobila v systému vzdělávání a odborné přípravy v EU mnohé transformace týkající se digitalizace. Docházelo k rozsáhlému uzavírání budov škol a kampusů ve snaze omezit šíření viru. Pro nutnost pokračování výuky byly digitální technologie využívány v masivním a bezprecedentním měřítku.

Evropská komise v reakci na tyto změny aktualizovala Akční plán pro digitální vzdělávání, který by měl být přijat v září a stanovuje tyto cíle:

  1. zvýšit digitální gramotnost
  2. pomáhat zemím EU spolupracovat při přizpůsobování jejich systémů vzdělávání
    a odborné přípravy digitálnímu věku
  3. využití potenciálu internetu a zpřístupnění online učení všem

S cílem zajistit, aby nový Akční plán pro digitální vzdělávání vycházel ze zkušeností během krize COVID-19 a podporoval vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím dlouhodobé digitální transformace, zahajuje Komise veřejnou konzultaci. Cílem konzultace je shromáždit názory široké veřejnosti (studujících, rodičů, vychovatelů, vzdělávacích institucí, veřejných orgánů, zástupců průmyslu …) o jejich zkušenostech s výukou a učením se pomocí technologií , o celkovém dopadu narušení vyvolaného COVID-19 na systémy vzdělávání a odborné přípravy, o jejich očekávání do konce krize a v období obnovy. Konzultace končí souborem otázek o vizi respondentů v oblasti digitálního vzdělávání v Evropě.

Svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě můžete vyjádřit do 4. září 2020 po kliknutí na následující odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation

Konzultace byla původně zahájena v angličtině, všechny ostatní jazyky EU budou od 9. července následovat a konzultace potrvá do 4. září.

Pokud by oslovení respondenti nemohli vyplnit online dotazník z výše zmíněného webu, je možné se pro další postup obrátit na emailovou adresu: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu. Dotazník je možné vyplnit v kterémkoliv úředním jazyce EU.

Zpětná vazba bude promítnuta do dalšího vývoje a doladění iniciativy. Komise shrne vstupy obsažené ve zprávě s přehledem, v níž vysvětlí, jak budou vstupy zohledněny, a případně, proč nelze některé návrhy přijmout.

Další informace o procesu přípravy aktualizovaného Akčního plánu pro digitální vzdělávání jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan.