Vstříc Digitální Evropě

Ve dnech 24. – 26. června se konala v bulharské Sofii akce Digital Assembly 2018, která měla za cíl uzavřít bulharské předsednictví v EU, v rámci kterého byla digitální témata jednou z priorit. V události proběhlo také setkání národních digitálních koalic, ambasadorů kampaně CODEWEEK, digitálních šampionů států EU.

Co jsme si jako česká DigiKoalice z Bulharska odnesli?

  • do půlky července sbírá koordinační centrum národních digitálních koalic podněty k 9 prioritám sítě národních koalicí do dalšího období (viz ZDE), podněty můžete posílat i nám do 13/7 na email digikoalice@nuv.cz
  • jednou z priorit EU je podpora výuky informatického myšlení a programování, opět proběhne kampaň CODEWEEK; v ČR se koordinace CODEWEEK ujmeme ve spolupráci s českými ambasadory akce v rámci DigiKoalice, iniciovali jsme vznik pracovní skupiny k tomuto tématu a měli jsme již k tématu 21. června pracovní jednání; chtěli bychom se soustředit na angažování IT profesionálů a knihoven při propagaci učení se digitálním dovednostem a v rozvoji informatického myšlení; EU má smělý plán, do roku 2021 podpořit zajistit zahájení výuky informatického myšlení a programování v 50 procentech evropských škol
  • EK vypsala v rámci ERASMUS+ speciální program Digital Opportunities Traineeships; je alokována velmi pěkná částka a mobilit VŠ studentů se nemusí účastnit jen současní studenti, ale i čerství absolventi; DIGIKOALICE bude jedním z kontaktních míst programu, spíše v roli „propojovatele“ center ERASMUS+ na VŠ, aktivních studentských rad VŠ a českých zaměstnavatelů, kteří chtějí místa pro stáže nabídnout; více informací pro vás připravíme během července v článku na našem blogu – prozatím najdete informace na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
  • Evropa má nyní také svůj Digital Education Action Plan, mnoho z jeho principů již realizuje Strategie digitálního vzdělávání, rozhodně se vyplatí průběžná diskuse o prioritách ve vazbě na národní strategie a situace v regionech; v ČR je velkou příležitostí pro implementační aktivity v současném OP VVV a v rámci aktivit KAP/MAP; MŠMT již realizuje ve spolupráci s 9 pedagogickými fakultami dva projekty na podporu českých učitelův oblasti výuky informatiky a rozvoji digitální gramotnosti v předmětech

V rámci setkání národních koalic proběhla formou brainstormingu debata mezi zástupci evropských států o inovacích a dalších krocích v podpoře digitální agendy národních států.  Z jednání jsou velmi zajímavé postery, ukázku najdete zde.

V rámci prezentací příkladů dobré praxe byly prezentovány tyto dobré příklady z EU států

  • belgický projekt na komunikační kampaň digitalizace pro občany (https://www.digitalduel.be/)
  • irské aktivity na podporu digitálních dovedností občanů
  • irské IT proffessional days, na podporu osvěty kolem tématu práce v ICT sektoru
  • projekty DigCompEdu a SELFIE na podporu digitálního strategického plánování škol a učitelů – v ČR se této aktivitám věnuje Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu OP VVV Podpora práce učitelů
  • a mnoho dalších

Celé dva dny probíhalo čilé jednání odborníků, zástupů státní správy, ICT firem. V rámci celé konference proběhly tyto klíčové momenty – spuštění programu Western balkans, podpora růstu digitální ekonomiky na území států Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosovo, Černé Hory, Makedonie a Srbska. Navíc, státy Bulharsko, Srbsko a Řecko se zavázaly vybudovat koridor v rámci silniční sítě na testování autonomních automobilů za podpory 5G technologií. Obecně debaty v kuloárech a na panelových diskusích byly zaměřeny na obecná témata růstu digitální ekonomiky, témata kariérní podpory pro IT sektor vzdělávání, podpora digitálních dovedností se objevila jen poslední den ve speciální panelové diskusi.

Věříme, že digitální ekonomika a růst aktivit E-governmentu nebudou opomíjet nutnou práci se širokou veřejností a s osvětou toho, jak nám technologie opravdu pomáhají. I nás v ČR čeká dlouhá cesta, abychom se odvážně pustili do finální fáze revize národního kurikula, výuku informatického myšlení pustili do základních škol, podpořili rodiče a učitele, aby drželi krok s dobou. V jedné diskusi zazněla jedna provokativní otázka, jestli školy a učitele pro zvyšování digitálních dovedností vůbec potřebujeme. Digitální technologie tady jsou s námi od narození, takže digitální přistěhovalci, kterými jsou skoro všichni učitelé, mají situaci těžší, musí překlenout nejprve svou ostražitost vůči novým věcem. Ale i když budou dělat malé kroky, bude to dobré pro zvýšení porozumění a mezigenerační toleranci. Takže, jako tajemník digitální koalice si píši do úkolů – „podpořit dobrovolnictví mladých lidí při šíření osvěty o roli digitálních technologiích v našich životech, ukazovat příklady dobré praxe překlenutí mezigeneračního ostychu spolupráce při objevování příležitostí a rizik digitálního světa.“.

Petr Naske, 29. červen 2018