Veřejná konzultace ke strategii digitálního vzdělávání

MŠMT jako člen DigiKoalice zve k veřejné konzultaci k aktualizaci a zpřesnění Strategie digitálního vzdělávání (SDV), která bude online probíhat od 21. 8. do 17. 9. 2017. Na základě veřejné konzultace bude připravena pracovní verze aktualizované SDV. Do konzultace je možné se zapojit vyplněním online dotazníku – ZDE.

Závěry diskuse budou předloženy k diskuzi účastníkům kulatého stolu DigiKoalice pořádaného 2. listopadu 2017. Avízo kulatého stolu bude zasláno všem zájemcům, kteří se zapojili do veřejné konzultace a uvedli na sebe spojení. Následně materiál projde standardním procesem připomínkování před předložením do vlády ČR.

Budeme rádi, pokud přispějete svým názorem prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5 – 15 minut. Je možné se vyjádřit jen k některým položkám dotazníku, podle Vašeho zájmu či preferencí.

Více informací o SDV najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/revizesdv2017

Vybrané závazky MŠMT v rámci DigiKoalice vycházejí právě ze SDV a najdete je na http://archiv.digikoalice.cz/signatory/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/