Veletrh DigiKoalice – ohlédnutí za setkáním členů

DigiKoalice oslavila 7. 12. 2018 dva roky své činnosti, proběhlo výroční setkání členů na půdě MŠMT, po kterém následoval veletrh v nedalekém Tyršově domě. Na účastníky čekalo také 25 stánků členů DigiKoalice, jako např. Microsoft, Data4You, Czechitas a mnoho dalších. Akce byla otevřena i veřejnosti a ze zpětných vazeb určitě vyplývá, že se nekonala naposledy.

Účastníci si mezi sebou vyměňovali zkušenosti a představovali činnosti, kterým se věnují. V některých případech byla prezentace doplněna i praktickými ukázkami, jako například virtuální realitou SSPŠ, robůtky a dalšími interaktivními pomůckami. Katalog a krátké anotace toho, co vystavovatelé komunikovali, najdete v tomto odkazu.

V rámci úvodního bloku akce s členy DigiKoalice pohovořil o jejich aktivitách předseda DigiKoalice Ing. Ivan Pilný, následovalo krájení dortu, kterého se ujal Petr Naske jako tajemník DigiKoalice, společně s Petrou Proškovou z Elixíru do škol a Janem Večerku z Data4You. Zastoupeny tak byly členské organizace z oblasti školního vzdělávání i celoživotního učení dospělých.

Fotografie ze setkání naleznete zde, pokud jste chyběli na plenárním jednání a zajímají Vás prezentace vystupujících, jsou volně dostupné v této složce.  Podívejte se také na video z akce.

Budeme se těšit na Vás a Vaše sdílení zkušeností s DigiKoalicí v roce 2019!