Umělá inteligence a digitalizace Evropy – zpráva z jednání členských států v Bruselu

Přinášíme Vám informace z mezinárodní konference k tématu umělé inteligence a digitalizace Evropy, které  se zúčastnila Tereza Bartoníčková z Internetového institutu v zastoupení za DigiKoalici a MŠMT na konci března. 

Akce se zaměřovala především na aplikace umělé inteligence v průmyslu, vyšší vzdělání technického rázu v oblasti umělé inteligence a na otázky spojené s rekvalifikací pracovní síly, která může být zasažena automatizací výrobních a jiných procesů. Jedním z hlavních témat byla také podpora malých a středních podniků při jejich digitalizaci. Probíhala také diskuze o definicích a taxonomii, která bude užívána. Ta bude výstupem jak společné diskuze i práce Joint Research Centre. Byla vyjádřena nutnost založit AI watch steering group s dosazením reprezentantů spojující velice dobrou znalost umělé inteligence a komunikačních schopností zajišťující flow informací mezi Evropskou unií a ministerstvy v domovských státech. Uvažuje se také o zřízení separátní podskupiny pro definici indikátorů potřebných k jednotnému sledování postupu implementace koordinačního plánu a propojení nynějších domovských observatoří. Na toto konto zazněly od delegátů obavy o lidské kapacity, které jsou momentálně nedostačující na takto časově náročnou agendu. Evropská komise komentovala tyto obavy tím, že minimálně sběr dat do “úkolů” členských států spadá a zdůraznila tak urgenci nominace delegátů do těchto pracovních skupin.

Velká část programu byla věnována agendě digitalizace malých a středních podniků s důrazem na nutné vzdělávání pracovníků v těchto typech zřízení. Zdůrazněn byl nejen nedostatek času, který zabraňuje kontinuálnímu vzdělávání, ale také neefektivita Hubů, které tyto agendy mají propagovat a zaštiťovat. Následně se přešlo k agendě vysokých škol, proběhla prezentace nabízených kurzů v oblasti umělé inteligence a jejich lokalizace. Zde byly mimo jiné vidět velké rozdíly mezi státy s jednoznačným vůdcem v této oblasti, kterým je Velká Británie.

V rámci diskuze podskupiny k Digital skills and jobs coalition byl zmíněn záměr propojit národní koalice s plánovanými Digital Innovation Hubs (DIHs). Zde je velký potenciál pro českou Digikoalici zapojit se do fungování českých DIHs a vytvořit reporting, který bude prezentován na úrovni EU. Důležité je mapování iniciativ ve vzdělávání tak reskillingu pracovní síly a počty jejich absolventů. Je třeba vytvořit registr těchto metrik na EU úrovni, proto pokud se ČR chce těchto aktivit aktivně účastnit a čerpat benefit, je zde nutné prezentovat příležitosti a iniciativy v ČR. Bylo zdůrazněno, že takové reportingy pak přinesou nejen externí prezentaci ale i interní motivaci pro jejich organizátory.

V rámci diskuze o vzdělávání byla zdůrazněna potřeba neposkytovat jen konkrétní dovednosti (digitální gramotnost), ale především „toolbox“ univerzálně použitelných schopností (informatické myšlení), které zajistí udržitelnost vzdělání v budoucích desetiletí a rozmanité nabídce zaměstnání.

Nadcházející plánované akce:
22/23. 5.: Sherpa meeting – možná i s workshopem zaměřeným na pomoc státům , agenda
přidružena k umělé inteligenci ve vztahu s médii, sociálními médii a uměním. Pokračující
agenda testovacích hubů a regulátory sandboxes.
28. 6 (tbc) : stakeholders alliance event on AI
2.9.: Harvesting meetings on input for 2019

Děkujeme Tereze Bartoníčkové z Internetového institutu za reprezentaci MŠMT i DigiKoalice.

Zdroj obrázku

https://www.freepik.com/free-vector/artificial-intelligence-flat-line-icon-set-business-concept-icons-design_3501439.htm