Učíme se online

Víme, že je v současné nabídce online kurzů obtížné se vyznat. Tým DigiKoalice pro vás proto sepsal zajímavé možnosti online vzdělávání.

Domácí samostudium online? Žádný problém!

Díky dnešní široké nabídce online aplikací, e-learningových kurzů, nespočtu naučných videí na YouTube či možnostem komunikovat na dálku se svými učiteli, nemusí být domácí samostudium žádný problém.

Problémem ovšem může být se v této široké nabídce vyznat. I proto jsme pro vás připravili článek o zajímavých možnostech online vzdělávání.

Online příležitosti pro učení žáků

Běžně zdarma je k dispozici Khanova škola, kde najdete přes 3000 videolekcí. Ty se věnují nejrůznějším předmětům od matematiky přes český jazyk až po informatiku. Nedávno navíc Khanova škola spustila mobilní aplikaci v češtině, kde lze studovat i off-line (více na bit.ly/KhanovaŠkola). Khanova škola je ukázkovým příkladem otevřeného vzdělávání, kdy je vzdělávací obsah zdarma dostupný pod otevřenou licencí. Vyhledávání ve výukových zdrojích Khanovy školy i dalších online úložišť nabízí i katalog otevřených vzdělávacích zdrojů pro učitele EMA (Elektronické materiály).

Kvůli řádění koronaviru byly i některé jinak placené produkty zdarma zpřístupněny veřejnosti. K tomuto kroku se rozhodlo například vydavatelství FRAUS, které do odvolání poskytuje všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky. Majitele Office365 účtu se Microsoft rozhodl podpořit ve studiu na dálku bezplatným zpřístupněním Minecraft: Education edition až do 30. 6. 2020. Do odvolání se i TechAmbition rozhodl zdarma zpřístupnit své služby všem učitelům i studentům. Pedagogové tak mají k dispozici stovky připravených úkolů z matematiky pro své studenty a zároveň mají možnost sledovat detailně jejich studijní aktivitu. Na výjimečnou situaci zareagovala i Nová škola a rozhodla se své Učebnice online poskytnout bezplatně k využití po dobu 30 dní.

K výuce na dálku pak mohou školy využít CISCO Webex, který je celosvětově nejvíce využívaným konferenčním systémem. Účastníkům stačí webový prohlížeč nebo mobil/tablet a připojení na internet. Pro školy je tzv. trial licence zdarma na 90 dní, což je v podstatě do konce tohoto školního roku. CISCO dále pro učitele nabízí i zapůjčení videozařízení. Licence je pak potřeba pouze na straně učitele (organizátora konference), všichni ostatní účastníci – studenti mají do systému přístup zdarma a bez jakékoli registrace. Jak technologie funguje můžete zhlédnout zde.

Většina z výše uvedených poskytovatelů online nástrojů pro vzdělávání je sdružena v DigiKoalici, platformě MŠMT, která dlouhodobě podporuje digitální i online vzdělávání. Seznam všech členů najdete na https://archiv.digikoalice.cz/members/.

Jak řídit online komunikaci s žáky?

Pro zadávání úkolů či komunikaci na dálku (nejen) se studenty, můžete využít i služby Microsoft Teams nebo Google Classroom. Školy používající Office365 mohou také využít služby YAMMER a zřídit v ní virtuální “místnosti” pro své třídy v podobě nástěnky, kam mohou žáci vkládat a v bezpečném prostředí sdílet své zážitky ze samostudia. Starší žáci se tak mohou pohybovat na “školní sociální síti” a komunikovat mezi sebou k aktuální agendě, kterou řeší.

Příležitost pro vlastní výzvy k učení

Děti nemusí čekat na pokyny školy k tomu, aby využily internetu jako nástroje k učení. V rámci Strategie digitálního vzdělávání MŠMT podporuje principy otevřeného vzdělávání tedy cesty, kdy vzdělávací zdroje tvořené z veřejných rozpočtů jsou zdarma a volně dostupné online. NPI ČR jako přímo řízená organizace MŠMT k tomu provozuje Metodický portál RVP.CZ, na kterém učitelé najdou inspiraci do svých hodin a v již zmíněném modulu EMA (Elektronické materiály) a modulu Odkazy najdou také inspiraci pro podněty do e-mailů žákům i rodičům.

Na situaci reaguje přímo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spuštěním speciálního webu #NaDalku (https://nadalku.msmt.cz/cs/). Web je rozcestníkem online nástrojů vzdělávání a zmiňuje i 15 zásad on-line pedagogiky.

Internet nabízí i nespočet dalších zdrojů, ve kterých se mohou učitelé v době samostudia začít postupně orientovat a sdílet s kolegy vhodné podněty pro učení dětí. Spomocník Metodického portálu RVP.CZ také dnes aktuálně zveřejnil výzvy pro školy a učitele v oblasti přechodu na online podporovanou výuku ve speciálním článku. Učitelé si v rámci samostudia mohou zjistit své silné a slabé stránky ve využívání digitálních technologií ve výuce v nástroji Profil Učitel 21, také na Metodickém portálu RVP.CZ.

Další přehledný článek o dalších tipech pro online aplikace zveřejnil magazín společnosti SCIO Perpetuum – magazín o vzdělávání. Tipy mezi sebou sdílí i sami učitelé v otevřené facebookové skupině Učitelé+, do které můžete nakouknout. V rámci podpůrné sítě projektu SYPO NPI ČR probíhá také sběr různých nástrojů do online dokumentu v rámci FB skupiny ICT podpora SYPO. Vedle výše uvedených zaznívají v diskusích učitelů také odkazy na nástroje jako jsou (abecedně):

O kvalitě a vhodnosti toho kterého nástroje už musí rozhodnout učitel sám, případně zapojit žáky ve sběru zpětných vazeb k nástrojům.

Závěrem Vám všem přejeme hodně zdraví, a hlavně žádnou paniku. 🙂

Článek pro vás připravil tým DigiKoalice z Národního pedagogického institutu ČR. V případě dalších tipů nás neváhejte kontaktovat na digikoalice@npi.cz.