Učební materiály pro výuku nové informatiky

Převzatá zpráva z projektu www.imysleni.cz (https://www.facebook.com/pg/iMysleni/posts/)

Přinášíme vám inspiraci, jak u žáků rozvíjet informatické myšlení pomocí her, aktivit a příběhů. 👧👦

Vzdělávací materiály seznámí ty nejmenší se základy robotiky a starší žáky a středoškoláky pak s programováním nebo prací s daty. 📚 Tyto učebnice navíc odpovídají novým RVP z informatiky pro všechny stupně škol a jsou k dispozici zdarma. 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších výstupů projektu PRIM, který budeme během příštích dvou let dolaďovat do finální podoby. Přestože se jedná o první verzi knih, stáhnout si je můžete již nyní. 😉

http://imysleni.cz/ucebnice-a-vyukove-materialy/