Účast DigiKoalice a MŠMT na webináři Asociatia Techsoup

Ve čtvrtek 21.05.2020 se DigiKoalice a MŠMT zúčastnili webináře s podtitutem "Emergency remote teaching and online learning challenges in different educational systems"

Ve čtvrtek 21.05.2020 se uskutečnil webinář pořádaný rumunskými kolegy z Asociatia Techsoup. Hlavním účelem setkání bylo sdílení zkušeností se vzděláváním na dálku a diskuse o tom, jaké výzvy s ním přicházejí. Součástí diskuse bylo i předávání praxe z jiných zemí (nejen, co se týká politiky, ale i příkladů dobré praxe a možného vývoje do budoucna) a pohled Evropské Unie.

Záznam diskuse najdete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/scoalapenet.ro/videos/1677035185767865.

Jako hosté se svými příspěvky vystoupili:

  • Lucie Gregůrková, oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání MŠMT a odborná spolupracovnice DigiKoalice
  • Jakub Kajtman, referent v oblasti digitální politiky Evropské komise, DG CONNECT F4 – Digital Skills
  • Einar Vära, odborný poradce v oblasti kurikula a metodiky ve společnosti Foundation Innove, Estonsko

Diskusi vedla jako moderátorka Elena Coman, programová ředitelka Asociatia Techsoup.

Asociatia Techsoup je nezisková organizace, která se zaměřuje na budování kapacit v oblasti vzdělávání se zvláštním důrazem na technologie. Skrze své aktivity se snaží inspirovat učitele i studenty k maximalizaci svého potenciálu a účasti na digitální transformaci naší společnosti.