Studium učitelství pro rozšíření aprobace informatika na MFF UK

Na MFF UK se , mimo jiné, zabýváme přípravou učitelů informatiky. Nedostatek učitelů s touto aprobací nám velmi leží na srdci a chtěli bychom přispět k jeho zmírnění, ale zároveň nechceme zásadně snížit kvalitu našich absolventů. Rozhodli jsme se proto od školního roku 2021/22 inovovat kurz CŽV (celoživotní vzdělávání, dálkové studium) pro učitele, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o informatiku tak, aby sice byla snížena jeho náročnost, ale byla zachována jeho kvalita. Inovovaným pojetím studia chceme také pomoci učitelům při přechodu na “novou informatiku” v rámci revidovaných RVP. Ukázat, že není čeho se obávat, ale naopak je na co se těšit:-). Kurz jsme proto reakreditovali s aktualizovanou skladbou předmětů a nově zavádíme možnost vybrané předměty absolvovat formou kurzu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). DVPP kurzy lze absolvovat i před započetím CŽV kurzu a pak následně požádat o jejich uznání až při zápisu do CŽV kurzu. Momentálně lze takto nahradit asi 50 % předmětů CŽV kurzu. Postupně plánujeme připravit a akreditovat další DVPP kurzy a možnost záměny tak postupně ještě navýšit.

Informace obecně k učitelským CŽV kurzům najdete na https://www.mff.cuni.cz/…/vyucovani-vseobecne
Kurz pro aprobaci informatika pak konkrétně na https://www.mff.cuni.cz/…/vyucovani…/informatika

Seznam již akreditovaných DVPP kurzů https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/

Případné dotazy rádi zodpovíme na czvui@ksvi.mff.cuni.cz.