Děti online: Studie EU Kids Online 2020

Přinášíme vám článek o studii "EU Kids Online 2020", jejímž spoluautorem i člen DigiKoalice IRTIS.

Nová studie EU Kids Online 2020 o vztahu a přístupu dětí k internetu se zaměřuje na přístup k internetu, online praktiky, dovednosti, online rizika a příležitosti pro děti ve věku 9-16 let v Evropě. Studie proběhla v devatenácti evropských zemích. Týmy sítě EU Kids Online spolupracovaly v období od podzimu 2017 do léta 2019 a provedly průzkum mezi 25 101 dětmi. Otázky byly cíleny nejen na děti, ale i na samotné rodiče. Výsledky průzkumu mapují rizika a příležitosti internetu pro děti v Evropě. Mezi autory studie jsou i odborníci z Masarykovy univerzity, konkrétně z výzkumného týmu IRTIS, vedeného prof. Davidem Šmahelem.

Kompletní studie je přístupná na webových stránkách:

Děti jsou dnes více online

Ve srovnání s průzkumem EU Kids Online 2010 se celkově navýšilo používání chytrých telefonů i internetu. Většina dětí uvádí, že používají své chytré telefony denně nebo téměř pořád. Například v roce 2010 žádné dítě z výzkumu nevyužívalo chytrý telefon. Dále spousta rodičů ze studie z roku 2010 sama nepoužívala internet. Avšak doba, kterou nyní děti tráví na internetu, se pohybuje v rozmezí 2 (Švýcarsko) – 3,5 hodin (Norsko). I když se oproti výsledkům z roku 2010 čas trávený na internetu v některých zemích zdvojnásobil, mnoho z dětí nedostalo poučení, jak se na internetu chovat bezpečně. Pokud děti získaly nějakou negativní zkušenost, spíše se s ní svěřily rodičům či přátelům (i v Belgii se 32 % svěřilo přátelům, 26 % problém zanedbávalo a 20 % blokovalo odesílatele) než učitelům či profesionálům, kteří by jim mohli efektivněji pomoci.

Situace v České republice

V České republice používají smartphony k přístupu na internet nejčastěji děti ve věku 9-17 let. Až 84 % dokonce denně, což je pro porovnání:

 • stejně jako v Rumunsku, kde je ale problém s připojením, které je drahé;
 • o 12 % více než na Slovensku, kde děti využívají smartphony denně v 72 % případů.

Starší děti v ČR obecně používají internet častěji a účastní se více online aktivit. V důsledku toho se také více setkávají s riziky online. I přesto však se zdá, že některá obávaná online rizika českou mládež příliš nerozrušují:

 • při setkání se sexuálně explicitním obsahem 41 % respondentů uvedlo, že se cítí obecně šťastně, a 39 % nebylo rozrušených,
 • po osobním setkání s osobou, kterou znaly pouze z internetu 78 % respondentů uvedlo, že byli obecně šťastní (v Německu 63 %) a 10 % z nich nebyli rozrušeni – v tomto směru stojí za zmínku, že většina takových setkání (67 %) byla s někým v jejich věku a pouze 7 % s dospělými.

Dívky vs. chlapci

Existuje několik zajímavých rozdílů mezi chlapci a děvčaty, pokud jde o online rizika. Například, zatímco o něco více chlapců dostalo sexuálně nabité zprávy, dívky byly častěji konkrétně požádány o sdílení důvěrných informací. Dívky také narazily na online obsah, který častěji podporoval extrémní hubnutí. Na druhou stranu více chlapců než dívek bojuje s počítačovými viry a utrácí příliš mnoho peněz za nákupy v aplikacích a online her. Pokud jde o počítačovou agresi, dívky i mladší děti byly po útoku online naštvány. Nejvyšší procento kybernetických agresorů bylo mezi staršími chlapci ve věku 13 – 17 let (19 %), více než dvakrát více než mezi dívkami stejného věku (8 %). Zajímavostí je, že například na Slovensku v souvislosti s výskytem škodlivého obsahu na internetu žádné významné genderové rozdíly neexistují.

Autoři studie:

 • David Šmahel, Interdisciplinary Research Team on Internet and Society, Masaryk University
 • Hana Macháčková, Interdisciplinary Research Team on Internet and Society, Masaryk University
 • Giovanna Mascheroni, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore
 • Lenka Dědková, Interdisciplinary Research Team on Internet and Society, Masaryk University
 • Elisabeth Staksrud, Department of Media and Communication, University of Oslo
 • Kjartan Ólafsson, University of Akureyri and University of Oslo
 • Sonia Livingstone, London School of Economics and Political Science
 • Uwe Hasebrink, Leibniz Institute for Media Research | Hans-Bredow-Institut

Zdroj:

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo

 

Autorka příspěvku: Veronika Němcová, MŠMT