Spojenci

V tomto článku formou klíčových slov a odkazů ilustrujeme možné spojence na cestě kvalitního 
digitálního obsahu pro školní vzdělávání. Se seznamem aktivně pracujeme na akcích DigiKoalice, 
zejména na MeetUP setkání členů.

MŠMT
ČŠI
NÚV
NIDV
krajský úřad/u SŠ zřizovatel + KAP struktura
obec/jiný druh zřizovatele + MAP struktura
NS MAS + MAP struktura
ředitel školy
zástupce ředitele
ICT koordinátor
ICT metodik
ICT správce
ICT technik ICT asistent
vedoucí předmětové komise
projektový manažer
učitel
asistent pedagoga
třídní učitel
žák
rodič
rada školy
klub přátel školy (většinou spolek)
prarodič