Senioři online, děti a žáci offline

Dne 7.6. proběhlo neformální setkání členů a příznivců DigiKoalice na téma „SENIOŘI ONLINE – DĚTI A ŽÁCI OFFLINE“. Představeny byly různé druhy aktivit na podporu proaktivnosti starších generací při práci s technologiemi a na internetu. Zástupci nejmladší generace představili své aktivity a projekty, v rámci kterých technologie využívají jako efektivní nástroj pro řešení výzev reálného/každodenního života.

Úvodním slovem za DigiKoalici nás provedl její tajemník Petr Naske. Následovaly prezentace aktivit na podporu rozvíjení digitálních dovedností seniorů, konkrétně vystoupil za Smíchovskou střední průmyslovou školu ředitel Radko Sáblík a Věra Krajčová, kteří představili Smíchovskou průmyslovku třetího věku, v rámci které jsou lektory učitelé i studenti dané školy. Následovala prezentace aktivit organizace Moudrá sovička, která je platformou pro spojení mladých a starších lidí při používání informačních technologií, mezi jejich aktivity pro seniory patří např. Hodinový ajťák, Geocaching a jejich speciální kurzy nejen pro seniory. Soňa Šonková ze ZŠ a MŠ Petřiny-jih představila svou vizi “ZŠ jako centrum pro seniory”, která se zaměřuje na školení pro veškeré věkové kategorie . Anna Filínová, koordinátorka programu Senioři píší wikipedii uvedla tento projekt navazující na program “Studenti píší Wikipedii”, jehož cílem je zapojit seniory do psaní Wikipedie a vytvořit tak rozmanitější skupinu přispěvatelů. Josef Šmída z Fondu dalšího vzdělávání představil studii na téma digitálního vyloučení a začleňování, která by měla být dokončena na konci června tohoto roku.

Po prezentacích zazněly příspěvky seniorů a jejich zkušenosti s digitálními projekty a školeními. Shodli se důležitosti aktivního přístupu k rozvoji digitální gramotnosti a na výhodách z gramotnosti pramenící. K tomuto tématu přispěli také studenti, kteří mají zkušenosti s lektorováním starší generace v oblasti IT technologií. Po závěrečné hromadné diskuzi bylo setkání zakončeno ukázkou ozobotů, jejichž ovládání si mohli účastníci vyzkoušet.