První setkání poradní skupiny DigiKoalice ke kyberbezpečnosti

V pátek 26. června 2020 se uskutečnilo první setkání poradní skupiny DigiKoalice ke kyberbezpečnosti. Tématem prvního setkání bylo “Zmapování iniciativ v oblasti edukaci učitelů a žáků k bezpečnému chování online a jak na to”.

Ve svém plánu pro rok 2020 má DigiKoalice jako jeden z hlavních úkolů ustanovení 2 poradních skupin pro hledání systémových řešení ve vybraných oblastech. Jednou z těchto oblastí je kyberbezpečnost. Právě pro tuto oblast se v pátek 26. června 2020 uskutečnilo první (online) setkání poradní skupiny.

Vedle zástupců MŠMT či krajů se prvního setkání zúčastnili i zástupci soukromého sektoru, spolků a iniciativ, které se tématu kyberbezpečnosti věnují. Všichni přítomní se shodli, že je potřeba zmapovat iniciativy v oblasti kyberbezpečnosti a vytvořit seznam kontroly kvality nabízených kurzů v této oblasti. Zároveň byl předmětem diskuze i Rámec digitálních kompetencí učitele, jehož implementace ve školách může zásadním způsobem přispět k edukaci učitelů i žáků o pohybu v online světě.

Setkání navazuje na loňské výroční setkání DigiKoalice, kde byla v rámci pracovní skupiny ke kybernetické bezpečnosti vypracována doporučení a byly předloženy konkrétní podněty směrem ke koordinační skupině DigiKoalice.

Cílem činnosti poradní skupiny pro kyberbezpečnost je představit návrh konkrétních kroků pro jednotlivé stakeholdery – od jednotlivých ministerstev přes krajské úřady až po ředitele škol – s cílem zlepšit situaci v této oblasti a najít rovnováhu mezi technologickými a pedagogickými potřebami.