První setkání poradní skupiny DigiKoalice k infrastruktuře škol

V pondělí 25. května 2020 se uskutečnilo první setkání poradní skupiny DigiKoalice k digitální infrastruktuře škol a její správě.

Ve svém plánu pro rok 2020 má DigiKoalice jako jeden z hlavních úkolů ustanovení 2 poradních skupin pro hledání systémových řešení ve vybraných oblastech. Jednou z těchto oblastí je digitální infrastruktura škol a její správa. Právě pro tuto oblast se v pondělí 25. května 2020 uskutečnilo první (online) setkání poradní skupiny.

Vedle zástupců ministerstev a Úřadu vlády ČR se prvního setkání zúčastnili i zástupci krajů, firem, škol či spolků, které se digitální infrastruktuře věnují. Setkání navazuje na loňské výroční setkání DigiKoalice, kde byla v rámci pracovní skupiny k digitální infrastruktuře škol vypracována doporučení a byly předloženy konkrétní podněty směrem ke koordinační skupině DigiKoalice.

Cílem činnosti poradní skupiny pro digitální infrastrukturu škol a její správu je představit návrh konkrétních kroků pro jednotlivé stakeholdery, od jednotlivých ministerstev přes krajské úřady až po ředitele škol s cílem zlepšit situaci v této oblasti a najít rovnováhu mezi technologickými a pedagogickými potřebami.