První setkání koordinační skupiny DigiKoalice v roce 2020

V pátek 26. června 2020 se uskutečnilo první setkání koordinační skupiny DigiKoalice v tomto roce.

Koncem června se uskutečnilo první setkání koordinační skupiny v tomto roce. Jedním z hlavních úkolů DigiKoalice pro rok 2020 je připravit návrh změn koordinační skupiny DigiKoalice. Účelem tohoto setkání tak bylo projednání nového nastavení platformy DigiKoalice, představení aktivit DigiKoalice od výročního listopadového setkání a představení plánu na nejbližší období.

Změny v nastavení DigiKoalice by měly napomoci efektivnější spolupráci se stakeholdery na poli digitálního vzdělávání v ČR.

Všichni přítomní se shodli, že by bylo dobré, aby DigiKoalice realizovala i vlastní projekty v rámci jejích prioritních témat. K tomu by mohly výrazně přispět i poradní skupiny DigiKoalice. Spolu s tím se předmětem diskuse stal i příspěvek DigiKoalice k plánovaným změnám RVP ICT, a to zejména v souvislosti s komunikací změn, které s sebou změna RVP přinese, a aktivizací členské základny.