Prohrajme se do praxe v Hradci Králové

Proč učit učitele?

Mnoho škol je dnes v tíživé situaci při shánění pedagogů v technických oborech. Odborníkům na informatiku, výpočetní techniku a další moderní obory je v komerční sféře poskytováno mnohem lepší finanční zajištění, než dokáží nabídnout z veřejného financování školy. Pro poskytnutí řádného vzdělání studentům a zvýšení jejich digitální gramotnosti je nutné, aby žáky vyučovali pedagogové, kteří si na skutečného robota „sáhli“, ne učitelé, kteří zvládli – i když dokonale – pouze teorii. Právě proto jsme se rozhodli zaměřit své úsilí o vzdělání mladých lidí právě na jejich učitele.

Proč učit učitele hrát si?

V naší učebně FoxeeLab nabízíme pedagogům možnost v praxi si osahat PLC automaty od počátečního sestavení a zapojení až po konečné naprogramování robota, dopravníku nebo například chytrého domu, kterým je samotná učebna. Touto praxí získávají učitelé schopnosti, které mohou dál předávat svým studentům. Dobře si uvědomujeme, že k tomu, aby chtěli naši klienti své dovednosti šířit mezi mládeží, je klíčová atraktivita nejen těchto dovedností, ale také atraktivita procesu jejich získávání, proto je kurz v naší učebně koncipován způsobem, kterým zaujme. Účastníci praxe si u nás vlastně hrají s roboty, učení je díky tomu nenásilné a zážitek z práce příjemný. Učitelé si tak budují kladný vztah k automatizaci, což je dle našeho názoru spolu s praktickými dovednostmi nejdůležitější myšlenka, kterou si pedagogové z našich praxí odnášejí.