Programátoři už podruhé hackli stát. Zvítězila aplikace o zadluženosti obcí a jejich výdajích

Převzatá zpráva z https://nku.cz/

Z pátku na sobotu se v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu opět sešli programátoři nad otevřenými daty veřejné správy. Přes 60 účastníků Hackathonu veřejné správy dostalo k dispozici data od 10 veřejných institucí. Po 24 hodinách programování představily týmy 11 aplikací a dalších produktů. Ukázali v nich, k čemu se dají data veřejné správy využít a jak by mohla dál sloužit veřejnosti.

„Jsem rád, že se k nám letos přidaly i další instituce, které stojí o větší transparentnost ve veřejné správě. Občanům tak dávají možnost podívat se, jak jejich stát funguje. Z našich kontrol také víme, že možnost data veřejné správy srovnávat a propojovat do nových souvislostí pomáhá vytvářet tlak na instituce, aby byly efektivnější,“ připomněl význam otevírání dat prezident NKÚ Miloslav Kala.

NKÚ dokázal využít nové pohledy programátorů na veřejná data i pro své vlastní analýzy. Po loňském hackathonu navázal spolupráci při vizualizaci dat se dvěma týmy.

„Z počtu účastníků hackathonu je vidět, že o otevřená data veřejné správy je velký zájem. Programátoři opět ukázali, že z těchto dat jde vytvořit zajímavé a pro občany přínosné projekty. Instituce by se větší otevřenosti měly přestat bát a spíše hledat cestu, jak s daty lépe pracovat,“ doplnil předseda rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Akci letos opět zorganizovali NKÚ spolu s ČTÚ. Se svými daty se zapojily také Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. Nově měli programátoři k dispozici také data od Ministerstva spravedlnosti a Sociologického ústavu ústav Akademie věd ČR. Ten přispěl daty svého Českého sociálněvědního datového archivu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Připojil se také Institut umění – Divadelní ústav Do přípravy se zapojily i Vysoká škola ekonomická v Praze a Open Society Fund Praha.

Všechny tři vítězné aplikace se věnovaly obcím a to z různých pohledů. Největší úspěch měla u odborné poroty aplikace Míra zadluženosti obcí vs. vybrané výdaje, která obsadila první místo. Jde o grafické znázornění míry celkového zadlužení obcí a zobrazení vybraných výdajů jako jsou dary, cestovné a výdaje na reprezentaci. Jedná se o mapy a grafy s možností filtrů na úrovni kraje, obce a roku. Data v aplikaci pokrývají dvě volební období.

Hned za ní se pak umístila aplikace $obec (=Srovnávač Obcí), pomocník zvídavého komunálního voliče. Ta umožňuje srovnávat obce podle různých demografických nebo finančních údajů. Jednotlivá zobrazení v aplikaci umožňují porovnat vybrané ukazatele mezi obcemi a získat detailní informace o jejich stavu.

Na třetí příčku dosáhla aplikace Poznej svůj okres, kraj, město. Aplikace je vizualizací dat o obcích Jedná se o uspořádaný přehled informací o krajích i o jednotlivých obcích. Rozkliknutím jednotlivé obce či okresu na mapě se zobrazí tabulky s různými informacemi jako je počet obyvatel, nezaměstnaní, kontroly a udělené pokuty apod.

Přehled vítězů, ale také všech dalších produktů, které v průběhu hackathonu vznikly, je na webových stránkách www.hackujstat.cz. Jednotlivé projekty jsou zároveň volně k dispozici a je možné na ně navázat a dále je rozvíjet.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad