Proběhl webinář o příkladech projektů z ESF a ESIF na digitální témata

Dne 19. října se uskutečnil druhý online webinář sítě podporovaný koordinačním centrem 17 národních "digikoalic" v Evropě. Tématem tentokrát byla prezentace příkladů evropských projektů financovaných z ESF a ESIF na podporu digitalizace v oblasti vzdělávání, trhu práce, podpoře podnikání a v dalších oblastech, kterým se napříč Evropou národní digitální koalice věnují. Prezentaci z webináře najdete na https://drive.google.com/open?id=0B5oT44tVYmopdU5WQVBJNDc2QVU Česká republika reprezentovala na tomto setkání nově rozběhnutý projekt z OP VVV na podporu rozvoje informatického myšlení u žáků od mateřských školek po střední školy. Realizátorem projektu bude po tři roky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v partnerství se všemi pedagogickými fakultami vysokých škol v ČR (9 fakult) a s Národním ústavem pro vzdělávání. V přiložené prezentaci najdete informace o projektu na snímcích 53 až 60. Na online prezentaci se podíleli i pracovníci MŠMT z prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Vybíráme pro Vás zajímavé informace z proběhlého webináře, další webinář bude v lednu či únoru 2018 na téma, jak programy ERASMUS+ podporují témata digitalizace v Evropě.

Zajímavosti z webináře

  • Slovenská republika prezentovala projekt IT Academy – Education for the 21st  Century z OP ľudské zdroje na podporu vytvoření komplexní spolupráce základních, středních a vysokých škol na podporu přípravy budoucích specialistů pro IT sektor; prezentoval zástupce IT asociácie Slovenska
  • z Itálie prezentoval zástupce Google společný projekt konsorcia partnerů na podporu angažovanosti mladých NEETs (NEET = Not in Education, Employment, or Training) na podporu digitalizace v malých a středních podnicích
  • zástupci Španělska prezentovali projekt na podporu rozvoje digitálních dovedností nezaměstnaných mladých lidí
  • aktuálně je vyhlášena cena European Digital Skills Award 2017 pro zajímavé a inspirativní projekty na podporu digitálních témat, výherci budou pozváni na prezentaci svého projektu na výroční konferenci Digital Skills and Jobs Coalition 7. prosince (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-european-digital-skills-awards-2017)
  • aktuální stav národních koalic je 17 národních platforem, v samotné Digital Skills and Jobs coalition (DSJC) je nyní 290 členů (včetně české DigiKoalice a desítky firem, které nabízejí své aktivity i na území ČR), členové DSJC nabízejí a reflektují celkem 80 aktivit/závazků.

Zájemcům o další informace doporučujeme sledovat newsletter DigiKoalice, případně nás kontaktujte na digikoalice@nuv.cz. Aktuálně sbíráme podněty na témata jednoměsíčních akcí DigiKoalice, uvítáme případné náměty na obsahy takový (online nebo offline setkání) na rok 2018, lze vyplnit ve formuláři na http://archiv.digikoalice.cz/dotaznik-aktivity-digikoalice-1-pololeti-2018/.