Plzeňský kraj: Žáci středních škol hodnotili výuku na dálku

V březnu byly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu uzavřeny školy a ty tak musely přistoupit k distančnímu způsobu vzdělávání. Jak žáci středních škol v Plzeňském kraji hodnotí tento způsob vzdělávání, zjišťoval na konci dubna Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím online dotazníku.

Většina žáků je spokojena

79 % žáků je spokojeno s tím, jak jejich střední škola v Plzeňském kraji přistoupila k distanční výuce. Většina učitelů zvládá podle žáků výuku na dálku dobře (81 % odpovědí). Žáci by ocenili efektivnější využívání možností, které domácí vzdělávání nabízí, zejména videohovorů. Tento způsob vyučování by uvítali především v hodinách matematiky, fyziky a dalších předmětů, kde je na pochopení látky nezbytný výklad učitele a výpis poznámek z učebnice nestačí.

Na domácím vzdělávání žáci středních škol nejvíce oceňují komfort domova (24 %), více volného času (24 %) a také to, že nemusí cestovat do školy (21 %). Téměř tři čtvrtiny dotázaných mají k dispozici svůj vlastní počítač, 16 % žáků využívá rodinný počítač, 11 % žáků se k online vzdělávání připojuje přes mobilní telefon. V domácím prostředí žákům chybí nejvíce tiskárna. Přestože k online výuce mají někteří žáci středních škol v Plzeňském kraji drobné výhrady, své učitele oceňují a distanční výuku si pochvalují.

Dotazníku se zúčastnilo 50 % žáků v Plzeňském kraji

Výsledky dotazníku potěšily také náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanu Bartošovou: „Mám radost z toho, že většina žáků je s výukou na dálku spokojena. Po uzavření škol zareagovali učitelé na novou situaci velmi rychle. Učitelé se doslova ze dne na den učili pracovat v online prostředí, aby mohli své žáky vzdělávat distančně. Pro některé byl tento způsob vzdělávání novinkou, jiní se ochotně dělili o své zkušenosti se svými kolegy. Učitelům velmi děkuji za jejich aktivní přístup a za úsilí, které vynakládají při distančním způsobu vzdělávání svých žáků.“

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu dubna pomocí formuláře Google. Dotazník byl rozeslán všem žákům středních škol zřizovaných Plzeňským krajem prostřednictvím ředitelů škol. Dotazník byl anonymní a z celkového počtu 19 442 žáků se do něj zapojilo 9 768 žáků (50 %). Výsledky dotazníkového šetření byly začátkem května zaslány ředitelům středních škol. Školy tak měly možnost výuku na dálku ještě zefektivnit.

 

Další informace: https://www.plzensky-kraj.cz/jak-po-dvou-mesicich-hodnoti-zaci-strednich-skol-