Platforma Open P-TECH

Prioritami společenské odpovědnosti technologické společnosti IBM jsou vzdělávací programy P-TECH a Open P-TECH. Zatímco P-TECH se odehrává ve škole, kde rozšiřuje běžnou výuku, přináší nová témata a školí učitele, Open P-TECH je on-line vzdělávací platforma se stovkami kurzů v angličtině, která je postavena na špičkových moderních technologiích, určená studentům, učitelům, neziskovkám, školám a vzdělávacím institucím, všem zdarma.

Open P-TECH je využíván ve 131 zemích po celém světě, některé kurzy jsou přeložené do českého jazyka a další překlady se připravují.

Platforma Open P-TECH aktuálně nabízí:

 • Více než 20 kurzů s digitálními certifikáty, tzv. badge
 • Certifikáty jsou uznávány firemními partnery a mohou pomoci při přijímacím řízení na další studium nebo do zaměstnání
 • Více než 60 hodin pestrého vzdělávacího obsahu
 • Velice obsáhlé množství informací na jednom místě, včetně materiálů ke stažení
 • Informace pro snadnou orientaci v prostředí moderních technologií
 • Kurzy pro výuku různých profesních dovedností v moderních technologiích:
  • Umělá inteligence
  • Blockchain
  • Datová věda
  • Kybernetická bezpečnost
  • Design Thinking a mnoho dalšího
 • Kurzy pro výuku měkkých dovedností:
  • řešení problémů
  • komunikace
  • práce v týmech apod.
 • Prostor pro vyučující, kteří mohou materiály používat jako doplněk k výuce nebo mohou přidávat vlastní obsah, monitorovat pokrok studentů a využívat mnohých dalších výhod platformy.

Kurzy byly pilotované například ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas a mají velmi dobré ohlasy u studentů i zkušených lektorů.

Na platformě najdete také online kurz pro učitele druhého stupně základních škol a učitele středních škol. V něm najdou informace o tom, jak efektivně učit v rámci výuky na dálku, na co si dávat pozor a jaké využít zdroje pro další zlepšování. Kurz byl vytvořen ve spolupráci MŠMT a IBM.