Plán DigiKoalice 2020

MŠMT a NPI ČR představují priority DigiKoalice pro rok 2020

Kontaktním místem DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa) je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na portfoliu aktivit DigiKoalice se zásadním podílí samotné MŠMT, které formou meziresortní spolupráce s Úřadem vlády ČR, zaměstnavateli v ICT sektoru a dotčenými ministerstvy průběžně vyhodnocuje dopad spolupráce ICT sektoru zejména do regionálního školství v ČR.

MŠMT a NPI ČR představují priority DigiKoalice pro rok 2020. Hlavními tématy pro rok 2020 budou: spolupráce na inovacích ICT kurikula pro základní vzdělávání, edukace učitelů a žáků k bezpečnému chování online (kyberbezpečnost) a podpora škol a zřizovatelů při strategickém plánování obnovy a správy digitální infrastruktury škol.Na tyto hlavní úkoly budou navázány dílčí aktivity jako:

  • organizace meet-upů,
  • ustanovení poradních skupin (k digitální infrastruktuře škol a kyberbezpečnosti),
  • ustanovení koordinačního týmu na organizaci akce Codeweek 2020,
  • participace na DigiEduHackatonu 2020 a další.

Více podrobností najdete v přiloženém .pdf dokumentu.

Stáhnout (PDF, 189KB)