Osobnosti podporující DigiKoalici

Ing. David Lesch

Obchodní a finanční ředitel, místopředseda představenstva · /AV MEDIA, a.s./
Motto

“Moderní škola a výuka se potřebuje přizpůsobit novým výzvám informačního věku, nastupující společnosti 4.0. Rozvoj potenciálu žáků a studentů a jejich klíčových kompetencí – kreativity, kooperace, komunikace a kritického myšlení – musí být hlavním cílem vzdělávacího procesu. ICT technologie se stávají běžnou součástí výuky a navíc jsou důležitým akcelerátorem této změny.”