Panelová diskuse: Jaké digitální dovednosti mají mít žáci na konci základní školy

Dne 2. března proběhla první panelová diskuse DigiKoalice na téma digitálních dovedností dětí na konci základní školy.
Podklady z akce jsou dostupné na http://bit.ly/PanelDigi-1. Na akci naváže workshop dne 6. dubna 2017.