Oslava programování je za námi

Oficiální část Evropského týdne programování (Codeweek) je letos sice za námi, ale my stále pokračujeme a Vy můžete také! Během letošního Codeweeku proběhlo v České republice 139 akcí.

Letos se akce zaměřovaly například na blokové programování ve Scratchi nebo Hopscotch, narobotiku (BeeBot, Ozobot…) a další Probíhala ale i setkání všech, kteří se zajímají o smysluplné využití ICT ve vzdělávání.

V rámci Codeweeku proběhlo i několik workshopů, které si mohli účastníci zvolit podle zájmu či věku. Na výběr byla pestrá paleta workshopů, které se zaměřovaly od BeeBotů a Ozobotů, Lego Wedo a Mindstorm, přes AR – Augmented reality (rozšířenou realitu), až po micro:bit, Arduin či Raspberry.

Některé akce byly pojaty i tematicky a programované postavičky nebo roboti měli halloweenské převleky. Jinde toto téma zase pojali tak, že ze své školy udělali on-line strašidelný dům, kde studenti plnili různé vědomostní úkoly

Školy také úspěšně propojily programování s dalšími předměty jako je fyzika, ale i psychologie, kde žáci měli za úkol naprogramovat mikro:bit tak, aby zobrazoval, jak se žák cítí. Někde byly použity i legendární nástroje, jako třeba robot Karel, který se pohybuje po čtvercové síti.

Školy také příležitost využily k tomu, že během letošního termínu Codeweeku  byly při informatice vyučovány základy programování, algoritmy (a další podobná témata) nebo byly zorganizovány soutěže a týmové hry, a to online i prezenčně. Někde žáci dostali přístup ke školním zařízením a měli za úkol hledat a otestovat užitečné aplikace pro výuku, jako například, kvízy a další. Samozřejmě pozornosti neunikl také 3D tisk. Někde také při této příležitosti vznikly kroužky pro žáky nebo dokonce soutěže mezi školami.

Některé akce byly také připravovány ve spolupráci s dalšími projekty a organizacemi, jako jsou například eTwinning, Meet and Code nebo třeba Code Combat, zapojil se například i Dům zahraniční spolupráce.

Zároveň Vás zveme ještě na jednu akci, kterou pořádáme v rámci Codeweek. Půjde o workshop zaměřený na práci s virtualizační platformou Docker: https://archiv.digikoalice.cz/akce/docker-workshop-zakladni-prace-s-kontejnery/.

 

Zdroje a zmíněné akce:

https://codeweek.eu/view/309724/codeweek-na-primde

https://codeweek.eu/view/289748/ucitel-in-2020-on-line

https://codeweek.eu/view/307608/codeweek-2020-v-centru-robotiky

https://codeweek.eu/view/309018/rozsirena-realita

https://codeweek.eu/view/337226/halloween-with-scratch-jr

https://codeweek.eu/view/298948/the-bee-dance

https://codeweek.eu/view/323034/on-line-halloween-celebration

https://codeweek.eu/view/319631/kod-robot-a-skolka

https://codeweek.eu/view/290151/hopscotch-coding

https://codeweek.eu/view/303731/programovani-pro-nejmensi

https://codeweek.eu/view/304034/playing-and-discovering-in-fcl-future-classroom-lab

https://codeweek.eu/view/302018/microbit-a-teplota

https://codeweek.eu/view/306364/microbit-a-alenka-v-risi-divu-seznameni

https://codeweek.eu/view/306367/scratch-a-latky

https://codeweek.eu/view/337910/be-the-sunshine

https://codeweek.eu/view/318498/koduji-kodujes-kodujeme

https://codeweek.eu/view/329951/robomise-challenge-2020

https://codeweek.eu/view/329942/naladujme-skolni-ipady

https://codeweek.eu/view/329622/3d-tisk-ve-strazi-nad-nisou

https://codeweek.eu/view/319632/codeweek-na-zs-hustopece-nadrazni-4

https://codeweek.eu/view/346139/codecombat-v-codeweeku

https://codeweek.eu/view/294166/zaciname-s-raspberry-pi

https://codeweek.eu/view/294199/arduino-workshop-online

https://codeweek.eu/view/290097/codyways

https://codeweek.eu/view/338335/s-roboty-napric-predmety

https://codeweek.eu/view/336603/sifrovani-kodovani-pomoci-obrazku-textu-znaku

https://codeweek.eu/view/287028/logicka-olympiada

Zajímavé zdroje:

https://www.gethopscotch.com/about

http://karel.oldium.net/

https://codecombat.com/about