Oslava programování je za námi

Autor: DigiKoalice, NPI ČR Publikováno: 22. listopadu 2020 22.11.2020

Oficiální část Evropského týdne programování (Codeweek) je letos sice za námi, ale my stále pokračujeme a vy můžete také! Během letošního Codeweeku proběhlo v České republice 139 akcí.

Letos se akce zaměřovaly například na blokové programování ve Scratchi nebo Hopscotch, narobotiku (BeeBot, Ozobot…) a další Probíhala ale i setkání všech, kteří se zajímají o smysluplné využití ICT ve vzdělávání.

V rámci Codeweeku proběhlo i několik workshopů, které si mohli účastníci zvolit podle zájmu či věku. Na výběr byla pestrá paleta workshopů, které se zaměřovaly od BeeBotů a Ozobotů, Lego Wedo a Mindstorm, přes AR – Augmented reality (rozšířenou realitu), až po micro:bit, Arduin či Raspberry.

Některé akce byly pojaty i tematicky a programované postavičky nebo roboti měli halloweenské převleky. Jinde toto téma zase pojali tak, že ze své školy udělali on-line strašidelný dům, kde studenti plnili různé vědomostní úkoly

Školy také úspěšně propojily programování s dalšími předměty jako je fyzika, ale i psychologie, kde žáci měli za úkol naprogramovat mikro:bit tak, aby zobrazoval, jak se žák cítí. Někde byly použity i legendární nástroje, jako třeba robot Karel, který se pohybuje po čtvercové síti.

Školy také příležitost využily k tomu, že během letošního termínu Codeweeku  byly při informatice vyučovány základy programování, algoritmy (a další podobná témata) nebo byly zorganizovány soutěže a týmové hry, a to online i prezenčně. Někde žáci dostali přístup ke školním zařízením a měli za úkol hledat a otestovat užitečné aplikace pro výuku, jako například, kvízy a další. Samozřejmě pozornosti neunikl také 3D tisk. Někde také při této příležitosti vznikly kroužky pro žáky nebo dokonce soutěže mezi školami.

Některé akce byly také připravovány ve spolupráci s dalšími projekty a organizacemi, jako jsou například eTwinning, Meet and Code nebo třeba Code Combat, zapojil se například i Dům zahraniční spolupráce.

Zároveň Vás zveme ještě na jednu akci, kterou pořádáme v rámci Codeweek. Půjde o workshop zaměřený na práci s virtualizační platformou Docker: https://digikoalice.cz/akce/docker-workshop-zakladni-prace-s-kontejnery/.

Zdroje a zmíněné akce:

Zajímavé zdroje: