Online setkání Národních koalic

Minulé pondělí 13. 7. 2020 se zástupce DigiKoalice v ČR, Josef Dašek, zúčastnil online setkání Národních koalic pro digitální pracovní místa a dovednosti. Tématem debaty bylo, jak aktivizovat členy Národních koalic.

Úvodní slovo a aktuality z centrály Národních koalic

V úvodu se ujala slova Fabrizia Benini, vedoucí oddělení digitální ekonomiky a digitálních dovedností, pod které spadají Národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti (dále jen Národní koalice). Ta informovala o revidované Evropské agendě dovedností, která reflektuje potřebu digitálních dovedností v dnešní době. V tomto směru Agenda přiznává Národním koalicím důležitou roli, a to zejména s ohledem na databázi závazků (tzv. pledges) jednotlivých členů.

Debata o aktivizaci členské základny

Diskuse, ve které Josef Dašek reprezentoval DigiKoalici, byla na téma: „Jak aktivizovat členy Národních koalic“ (angl. Increasing membership engagement). Jako DigiKoalice jsme šli do jednání s tím, že máme širokou a velmi různorodou členskou základnu. V takovém nastavení pak často hledáme ideální nastavení spolupráce tak, aby měli naši členové chuť intenzivně spolupracovat na klíčových tématech DigiKoalice a sdíleli s námi své aktivity, nápady, akce apod.

S ostatními kolegy v diskusi, kteří reprezentovali Litvu, Bulharsko či Slovensko, jsme se shodli na tom, že největším kamenem úrazu je stálost zapojení členů. Při šíři a velikosti naší členské základny je mnohdy složité udržet všechny členy aktivní. Také je složité, při našem užším zaměření na digitální vzdělávání, udržet aktivní ty členy, kteří nemají toto téma jako prioritní. Jak se však ukazuje při našich setkáních s Národními koalicemi, vzdělávání je často základ pro všechno ostatní. Výzvou pro zúčastněné je tak zejména motivovat členy pro zapojení se do aktivit Národních koalic.

Jednou z cest se ukázalo sdílení příkladů dobré praxe i větší aktivita centrály Národních koalic, která by jednak více propojovala jednotlivé koalice napříč Evropou a zároveň posílila pozice Národních koalic, jakožto nositele tématu rozvoje digitálních dovedností, čímž by se staly atraktivnější pro spolupráci.