Web Spojujeme Česko

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustili webovou stránku spojujemecesko.cz, kde sdružují a podporují iniciativy dobrovolníků, firem i státu zejména v souvislsoti s krizí způsobenou epidemií COVID-19.

Tyto projekty pomáhají zejména v oblastech zdraví, ekonomiky a sounáležitosti.

Pro více informací či zapojení se skrze váš projekt kontaktujte: info@spojujemecesko.cz.