Web edu.cz

(Zdroj: https://www.edu.cz/. Aktualizováno 29. 12. 2020)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo web edu.cz:

“Prostřednictvím této platformy chceme vytvořit jednotný kanál pro komunitní sdílení informací o vzdělávání pro širokou veřejnost, který bude sloužit uživatelům napříč systémem českého vzdělávání. Celý projekt probíhá v partnerské spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, aktéry neziskové sektoru a dalšími zainteresovanými komunitami, přičemž obsah chceme dále rozvíjet za pomoci vzájemného konstruktivního dialogu mezi aktéry vzdělávací soustavy s respektem k jejich potřebám.

Tento web je jednotným komunikačním kanálem, jehož cílem je poskytovat dostupné informace pro každého, a zároveň garantovat správnost a aktuálnost poskytovaných informací. Web má rovněž poskytnout prostor ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v aktuálních tématech z oblasti školství. Současnou situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 považujeme za vhodný prostor právě pro takové společné získávání nových poznatků i prostřednictvím tohoto webu.”

Odnoží webu je například i web https://koronavirus.edu.cz/.