On-line kurz „Bezpečně v kyber!

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost přichází s on-line kurzem základů rizikového chování na internetu „Bezpečně v kyber!

(Aktualizováno k 3. 1. 2021.)

O kurzu

Nově jsme pro pracovníky prevence připravili elearningový kurz Bezpečně v kyber! ve kterém se jeho účastníci dozví všechny základní informace o různých rizikových jevech v online prostředí jako je kyberšikana, závislosti nebo sexting. Kurz se také zaobírá tématy sociálních sítí a sociálních bublin. Kurz může být přínosný nejen pro pracovníky prevence ale také pro všechny ostatní, kteří se s podobnými jevy setkávají – ať již učitelé nebo studenti. Pokud máte o kurz zájem tak je třeba se do něj zaregistrovat. Nahrávání zájemců do kurzu provádíme každé pondělí a po zpřístupnění kurzu Vám přijde potrzovací mail s dalšími instrukcemi.

Pro koho je kurz určen?

 • pracovníky v oblasti prevence napříč systémem
 • školní metodiky prevence
 • všechny liniové pracovníky – pedagogické i nepedagogické profese

Kurz je obecně určen všem pracovníkům, pro které by mohl být přínosem. Specificky pak pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování.

Kurz jsme se snažili připravit Vám “na míru.” Jsme si vědomi toho, že jako pracovníci v oblasti prevence máte mnoho práce, školení či kurzů, kterými si musíte projít. Proto je kurz stručný, ale přináší potřebné základy a znalosti.

Parametry kurzu

 • 7 okruhů – máte před sebou 6 okruhů, z nichž je každý zaměřen na jinou oblast rizikového chování v kyberprostoru.
 • 100 slov – každý studijní text se snažíme dostat do pouhých 100 slov. Téměř zde nenarazíte na žádné složité technické termíny.
 • 120 minut – tolik času zabere zvládnout celý náš kurz při jeho pečlivém prostudování. Není tak problém jej zvládnout celý najednou.
 • 1 test – na konci kurzu Vás čeká finální test, ve kterém si prověříte Vámi nabyté znalosti.

Struktura

Obsah online kurzu má pevnou strukturu a skládá se ze 7 okruhů. Každý okruh je poté vnitřně rozčleněn do dílčích témat, uvedených krátkým příběhem z praxe. Poté následuje hlavní studijní obsah, jehož části definují daný tematický okruh. Dílčí témata se také věnují možnostem prevence, případně i přesahu rizikového chování. Otázky, které v daném tématu vyvstávají, jsme se pokusili pokrýt a zodpovědět v části FAQ (často kladené otázky). Na konci každé kapitoly najdete krátké cvičení, kde si můžete danou oblast zopakovat.. Pokud budete vás dané téma zaujme, na konci každé kapitoly naleznete sbírku rozšiřujících vzdělávacích materiálů, vhodných k prohloubení znalostí. V tomto online kurzu jsou k dispozici také cvičení a rozšiřující materiály.

Závěrečný test staví na znalostech hlavních studijních textů a často kladených otázek (FAQ). V testu nenajdete nic, co není přímo uvedeno v tomto kurzu. Po absolvování závěrečného testu získáte certifikát, který slouží jako osvědčení o absolvování.

Technicky i funkčně ke kurzu

 1. Je potřebné, aby pracovníci nejprve na uvedeném odkazu vyplnili registrační formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu47Fnp4DfxbUhb-fpfeTnA_Wzsqx-knrLT6K1J2WytSED4Q/viewform.
 2. Poté budou do kurzu přes „nás“ zaregistrováni. V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí.
 3. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem.
 4. Přímo v kurzu na ně pak čeká průvodce tímto e-kurzem.

Více informací na webových stránkách https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=32.