Khanova škola

Khanova škola nabízí bezplatně přes 3000 videolekcí. Ty se věnují nejrůznějším předmětům od matematiky přes český jazyk až po informatiku. Nedávno navíc Khanova škola spustila mobilní aplikaci v češtině, kde lze studovat i off-line. Khanova škola je ukázkovým příkladem otevřeného vzdělávání, kdy je vzdělávací obsah zdarma dostupný pod otevřenou licencí.

(Aktualizováno k 3. 1. 2021.)

Jak používat Khan Academy v případě přerušení výuky ve školách?

Khanova škola vychází vstříc aktuálnímu zájmu o možnost domácího vyučování pomocí online vzdělávání. I proto pomáhá zorientovat se v nabídce Khan Academy a najít způsob, který pro danou situaci nejlépe poslouží.

Khan Academy je zcela zdarma, jak pro žáky a studenty, tak pro rodiče a učitele. Žáci a studenti se mohou na Khan Academy učit řadu předmětů. V češtině, na adrese ​cs.khanacademy.org je aktuálně dostupná ​​Matematika​ od 1. třídy až po vysokou školu v systému, který se jim na míru přizpůsobuje. Provází je na tzv. ​cestě k mistrovství​ neboli vede je pomocí interaktivních výukových prvků k dokonalému zvládnutí dané dovednosti nebo tématu.

Výkladová videa žákům a studentům vysvětlí učivo nebo postupy při řešení příkladů, a to jak v případě, že se s tématem setkávají poprvé, tak v případě,že si látku již opakují. Cvičení, kvízy a testy na Khan Academy velmi dobře poslouží k osvojení matematických dovedností a jejich upevnění a rozvoji. Kurzy ​Organické chemie​, ​Astronomie a kosmologie​, ​Informatik​y​ a ​Hudby​ sestávají z na sebe navazujících výukových videí – některá videa jsou česky, některá jsou anglicky s českými titulky.

Kurz Programování​ a ​Hodina kódu​ obsahuje interaktivní výukové prvky včetně tzv. audioprůvodců aprogramovacích výzev.

  • Obsah Khan Academy byl vytvořen odborníky. Cvičení a lekce v češtině pokrývají většinukapitol matematiky od 1. třídy po úvodní kurzy pro vysokou školu, organickou chemii,kosmologii a astronomii, hudební nauku a počítačové vědy včetně programování. Vše jedostupné zdarma, pro studenty i učitele. O českou jazykovou verzi se stará ​Khanova škola, z.s.
  • Díky cvičením, kvízům a tzv. ​mistrovským výzvám​ poskytuje Khan Academy okamžitou zpětnou vazbu a studijní oporu, kde je potřeba.
  • Khan Academy motivuje uživatele tím, že zaznamenává jejich pokrok a provází je na cestě kúplnému zvládnutí – ​mistrovství​ v dané dovednosti.
  • Je možné přepínat mezi různými jazykovými verzemi. Khan Academy dnes najdete ve více než ​40 jazycích​.
  • Khan Academy je dostupná přes internetový prohlížeč, ale díky aplikaci i v chytrých telefonech a tabletech, kde je také možné stáhnout si kapitoly pro použití offline.

Nástroje a přehledy pro učitele

Učitelé mohou snadno zadat studentům jak celý kurz, tak jednotlivé kapitoly nebo lekce. Např. ​desetinná čísla​ nebo ​kvadratické výrazy​. Na nástěnce učitele je možné jednoduše sledovat pokrok a práci studentů.

Jak začít:

  1. Vytvořte si účet na našem webu.​ Je zdarma.
  2. Projděte si na hlavní stránce seznam kurzů, které jsou k dispozici v češtině.
  3. Pokud potřebujete rozšířit obsah nad rámec do češtiny přeložených kurzů, můžete využít širší nabídku ​anglických kurzů.
  4. K dispozici jsou ​materiály​, které vám ukáží, jak využívat potenciál platformy naplno (např. jak jednoduše zadat žákovi aktivitu nebo kurz).

Máte-li další otázky, podívejte se na ​centrum nápovědy v angličtině​ nebo napište na info@khanovaskola.cz​.

Aplikace Khan Academy Kids pro nejmenší

Pokud máte doma dítě od dvou do sedmi let věku, Khanova škola doporučuje bezplatnou aplikaci ​Khan Academy Kids​ (k dispozici zatím pouze v anglickém jazyce). Aplikace rozvíjí rannou gramotnost a základnídovednosti jako čtení, psaní nebo znalost čísel. Podporuje dětskou kreativitu a sociální inteligenci. Aplikace je zcela zdarma, bez reklam a dalších nákupů v aplikaci. Khan Academy Kids je k dispozici na iTunes, Google Play, nebo na Amazon App storu.

Khan Academy je nezisková organizace

Posláním Khanovy školy je poskytovat bezplatné a kvalitní vzdělávání komukoli a kdekoli. Pomáhají k rovnému přístupu ke vzdělávání. Zároveň sledují dění kolem šíření koronaviru COVID-19 a chtějí pomoci učitelům, rodičům a v první řadě žákům a studentům, aby se mohli vzdělávat i v této situaci.