Meet UP DigiKoalice #4 (25. 11. 2019)

Na již tradičním MEET UP DigiKoalice se na půdě MŠMT sešlo přes 20 účastníků z řad firem, škol, neziskového i státního sektoru.

I tentokrát se představilo 5 organizací s následným prostorem pro otázky posluchačů či spontánně vzniklou diskuzi.

Prvním vystupujícím byla Alza pro školy.  ALZA v rámci nového programu nabízí školám vyzkoušení 3D tisku na 3 měsíce zdarma. Vyhlašují také soutěž ve 3D tisku, jejíž hlavními výhrami jsou 3D tiskárny pro školy. Alza pro školy také poskytuje rady a pomoc s žádostí v rámci Šablon II, které jsou určeny pro mateřské a základní školy, základní umělecké školy a také školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Následovalo vystoupení firmy Corinth , která je vydavatelem interaktivních výukových 3D pomůcek. Modely aplikace mohou učitelé použít k názorné ilustraci svého výkladu i zatraktivnění výukových materiálů. Firmu nám představil ředitel společnosti Martin Bukáček společně s kolegou Luďkem Altmanem. Alena Svátková, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání, sdílela konkrétní zkušenosti ze spolupráce Corinth s Královéhradeckým krajem. Zdůraznila, že kromě dodání software a patřičných materiálů či aplikací se Corinth zaměřil také na “krok B”, to jest na školení pro učitele, kterých bylo současně proškoleno již 180 v rámci rozšířené cílové skupiny z gymnázií také na odborné střední školy a školy základní. Milada Teplá, vedoucí katedry učitelství a didaktiky na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy nám představila výzkum probíhající v pilotních školách zaměřený na dopad na žáky z hlediska motivace, vnímání významu vyučované látky a dosažených znalostí. Závěry z výzkumu budou oficiálně zveřejněné na konci dubna 2020, již teď je však patrné, že motivovanost a zájem žáků o učivo se značně zvýšila a v chemii či geologii došlo k signifikantnímu zvýšení znalostí žáků. Dle slov účastníků by bylo zajímavé výsledky změřit znovu s větším odstupem času.

Jitka Hvězdová a Kateřina Pecová nám představily prostor H40 , ve kterém začínající podnikatelé a společnosti v oboru art&digital naleznou zázemí a inspiraci a který zároveň slouží jako místo pro trávení volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů. V rámci centra vznikly 2 projekty spolufinancované Evropskou unií. Jedním z nich je Art&Digital Lab, netradiční forma technologicky vyspělého podnikatelského inkubátoru. Platforma je určena pro malé a střední podniky, jednotlivce i začínající subjekty s inovativním potenciálem v oboru kreativního průmyslu a v oblasti digitálních technologií. Druhým projektem je H 4.0 Kulturně komunitní centrum, moderní prostor na podporu komunitního života na Praze 7, zejména formou podpory vzdělávání, sdílení a volnočasových aktivit.

S UČ!TELNICÍ nás seznámil Jakub Hejzlar. Jedná se o online tržiště pro učitele pro sdílení výukových materiálů, kterých zde v současné době najdeme již 2762 od více než 100 autorů. Nejvíce materiálů je určeno pro učitele 1. stupně ZŠ, nově jsou zde k dispozici materiály zaměřené na předškolní vzdělávání a v současné době vznikají materiály i pro 2. stupeň ZŠ. Učitelnice tímto vyzývá všechny k tvorbě takových výukových materiálů, které mohou posloužit mnoha dalším lidem a jsou k zakoupení za symbolické ceny v řádech desítek korun. Stažením materiálu podporujete přímo autory a máte zároveň možnost materiál vrátit v případě nespokojenosti.

Posledním v pořadí (abecedním) byla Nová šichta, kterou reprezentovala Klára Pertlová. Je to program pro odcházející zaměstnance OKD, který nabízí pomocnou ruku při hledání nového profesního uplatnění. V rámci programu vznikl film o propuštěném horníkovi Tomáši Hisemovi, který se po téměř čtvrt století práce v dole rozhodl stát programátorem. Autoři filmu v současné době hledají finanční  podporu pro dokončení, distribuci a mediální podporu tohoto humorného ostravského dokumentárního dramatu. Výměnou za to nabízejí zajímavé ceny, partnerství, logo v titulcích, na plakátech a webu či účast na slavnostní premiéře. Film můžete podpořit na: https://www.hithit.com/cs/project/6835/dokonceni-filmu-nova-sichta

 

Veškeré prezentace ze setkání naleznete v této online složce