NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 6

Bulletin Speciál č. 6

(převzato z https://www.nidv.cz/bulletiny)

Tipy pro výuku na dálku s přehledem doporučení pro vzdělavatele/rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Speciál NPI ČR přináší nové podnětné náměty pro distanční vzdělávání – webináře, program UčíTelka s tlumočením do českého znakového jazyka pro neslyšící, přílohu pro vzdělavatele žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mnoho dalšího.

Stáhnout (PDF, 1.02MB)