NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 4

Inspirace pro online výuku v období uzavření škol

(převzato z https://www.npicr.cz/aktuality/podporu-distancni-formy-vyuky-nabizi-jiz-4-vydani-specialu)

Nové číslo Speciálu Národního pedagogického institutu ČR přináší další tipy a náměty, jak zvládnout vzdělávání na dálku. Kromě přehledu webinářů na tento týden, témat pro žáky 1. stupně ZŠ v programu UčíTelka a mnoha podnětných informací pro pedagogy si můžete poslechnout i rozhovor ředitelky NPI ČR Heleny Plitzové pro Rádio Ámos.

Přinášíme Vám 4. vydání Speciálu Národního pedagogického institutu České republiky s bohatou nabídkou online podpory pro učitele a školy v této nelehké době. V aktuálním čísle najdete informace, jak dosáhnout efektivního blended learningu, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce na dálku, tipy a zdroje pro podporu online výuky cizích jazyků včetně nabídky digitálních výukových materiálů z databáze soutěžní přehlídky DOMINO. Inspirativní pro Vás může být  také článek na téma „Praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách v době karantény“, upoutávka na spuštění nového webu ČT edu pro distanční vzdělávání a mnoho dalších námětů, jak online komunikovat s žáky a studenty. Samořejmě ve Speciálu nechybí ani přehled webinářů NPI ČR na tento týden. Poslechnout si můžete i rozhovor ředitelky NPI ČR Heleny Plitzové pro Rádio Ámos, ve kterém hovořila o aktivitách institutu v období uzavření škol. A jestli máte chuť, zapojte se do projektu České televize a  MŠMT UčíTelka, který po obsahové a metodické stránce odborně zajišťuje NPI ČR. Aktuálně hledáme kolegyně a kolegy, kteří by doplnili tým pro výuku českého jazyka (4. ročník) a pro výuku matematiky (5. ročník)! V případě zájmu pište na adresu hana.havlinova@npicr.cz.

Stáhnout (PDF, 875KB)