NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 2

Nabídka webinářů, programu UčíTelka a další podpory pro tento týden

(převzato z https://www.npicr.cz/aktuality/special-c-2-pro-podporu-vyuky-na-dalku)

Nabízíme Vám další vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku. Najdete v něm mimo jiné program a komentář k vysílání UčíTelka, který běží od pondělí do pátku od 9 hodin na ČT2, metodické návody a zdroje pro domácí vzdělávaní, jak pracovat s DUM a nabídku webinářů připravovaných NPI ČR včetně jejich záznamů.

Ve druhém čísle vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku (viz přiložený soubor ke stažení) Vám přinášíme přehled bloků a komentář ke vzdělávacímu programu UčíTelka vysílanému na ČT2, který se podařilo rozběhnout minulý týden a který se setkal s mimořádným ohlasem ze strany ředitelů a učitelů, ale i rodičů. Dále v něm naleznete tipy, inspiraci a metodické návody a zdroje pro domácí výuku, návody, jak pracovat s DUM a v neposlední řadě také nabídku webinářů připravovaných v NPI ČR pro nadcházející týden. Webináře budeme vysílat minimálně dva měsíce a jejich prostřednictvím Vám nabídneme témata jak ke vzdělávání na dálku, tak k oborovým didaktikám.

  • Jak na vzdělávání na dálku – např. Google Classroom, MS podpora, zásady vzdělávání na dálku
  • Webináře k výuce – např. jak pracovat se zdroji a obsahem, jak optimálně využít DUM, orientace ve zdrojích, prioritizace kurikula ve vzdělávání na dálku
  • Webináře k hodnocení –  jak pracovat s úlohami uvolněnými z TIMSS, PIRLS, PISA

Záznamy z uskutečněných webinářů jsou dostupné na odkazech, které budou uvedeny u každého webináře. K jejich doplnění  Vám budeme průběžně poskytovat také odkazy na užitečné zdroje výukových materiálů, pracovních listů a digitálních učebních objektů, pokud možno i s metodickými návody.

Stáhnout (PDF, 768KB)