NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 14

Loučení se vzdělávacím pořadem ČT2 UčíTelka

Také v tomto vydání nabízíme reflexi výuky na dálku a návratu žáků do lavic z pohledu ředitelů škol. Zajímavými tématy jsou podpora vlídné skupinové dynamiky ve školním prostředí a základy úspěšného vyjednávání s rodiči žáků. Nechybí ani přehled webinářů NPI ČR a program vzdělávacího pořadu ČT2 UčíTelka, se kterým se v pátek 19. června rozloučíme.

Speciál pro podporu výuky na dálku č. 14 je opět zaměřen na reflexi distančního vzdělávání a návratu žáků do škol z pohledu ředitelů a co motivačního z výuky na dálku lze v budoucnu využít. Dozvíte se, jaké výhody přináší učitelům EMA, katalog digitálních vzdělávacích zdrojů, o jejíž vývoj a síť partnerů pečuje společný tým projektu Podpora práce učitelů a Metodického portálu RVP.CZ. Tradičně vám nabízíme rubriku společného vzdělávání, tentokrát na téma činnostní aktivity na červen pro žáky se SVP a žáky nadané.

Tento týden naposledy uvidíme vzdělávací pořad ČT2 UčíTelka určený pro žáky 1. stupně ZŠ. Projekt České televize a MŠMT, který po obsahové stránce odborně zajišťuje NPI ČR, odvysílá v pátek 19. června po 14 týdnech poslední 66. díl. Přepočteno na jednotlivé lekce jich proběhlo celkem 330 se vzdělávacím obsahem z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Navíc byly odvysílány i živé lekce angličtiny a hudební výchovy. Všechny lekce jsou stále dostupné na webu České televize. Mohou tedy i nadále sloužit rodičům a dětem k opakování a procvičování.

Nechybí ani přehled aktuálních webinářů. Pracovníci NPI ČR natočili zajímavý webinář se školním psychologem Mgr. Janem Gabrielem Szutkowskim o podpoře vlídné skupinové dynamiky ve školním prostředí, který doporučujeme ke zhlédnutí zde. Poskytne učitelům základní pohled na důležitost příznivé skupinové dynamiky. Té je potřeba se věnovat od nejvyšší úrovně instituce (školy, DDM apod.) přes samotnou skupinu/třídu až po práci s jednotlivcem. Je také autorem článku „Základy vyjednávání s rodiči ve školním prostředí“. Dobře vedeným rozhovorem či vyjednáváním se můžeme vyhnout případným konfliktům a nedorozuměním, a posilovat tak vzájemnou součinnost rodičů a učitelů ve výchově a vzdělávání žáků. Článek si můžete přečíst zde.

Stáhnout (PDF, 1.73MB)