NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 13

Reflexe škol na přechod od distančního vzdělávání k prezenční výuce

(převzato z https://www.npicr.cz/aktuality/reflexe-prechodu-skol-od-distancni-k-prezencni-vyuce)

Klíčovým tématem třináctého vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku je návrat žáků do školních lavic, a to jak z pohledu ředitelů škol, tak renomovaného psychologa. Nechybí v něm ani tradiční nabídka webinářů na tento týden, program vzdělávacího pořadu UčíTelka, vysílaného každé všední dopoledne od 9 hodin na ČT2, a další zajímavé informace.

V novém čísle Speciálu přinášíme anketu s reakcemi a poznatky ředitelů základních škol, jak vnímají start prezenční výuky po více než dvouměsíčním vzdělávání na dálku. Pozornost věnujeme fenoménu webinářů – od poloviny března do počátku června jich realizoval Národní pedagogický institut ČR v rámci kmenové činnosti a projektů 116 a v premiérovém vysílání je sledovalo na 34 000 účastníků. Počet zhlédnutí webinářů ze záznamu pak vyšplhal až k 150 tisícům! V tomto vydání si nenechte ujít speciální webinář s přednáškou renomovaného dětského psychologa PhDr. Václava Mertina k problematice návratu žáků do škol a tématům, která budou učitelé řešit nejen po uvolnění karantény, ale také na začátku nového školního roku.

Ani tentokrát nechybí rubrika Společné vzdělávání, ve které najdete tipy pro slovní hodnocení žáků se SVP podle nastavených kritérií, program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ na tento týden i s odkazy na doporučené pracovní listy a zdroje a aktuální nabídka webinářů na různá témata pro online výuku, kterých se můžete zúčastnit zdarma.

Stáhnout (PDF, 2.02MB)