NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 12

Aktuálně pro školy: jak hodnotit vzdělávání žáků ve 2. pololetí letošního školního roku

(převzato z https://www.npicr.cz/aktuality/aktualne-pro-skoly-jak-mhodnotit-ve-2-pololeti-letosniho-skolniho-roku)

V dalším čísle Speciálu opět věnujeme pozornost hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku. Přinášíme k němu komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář k hodnocení žáků na dálku, včetně rozhovoru z pedagogické praxe. Vracíme se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Ve 12. vydání Speciálu pro podporu výuky na dálku se opět vracíme k tématu hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ke kterému přinášíme komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář zaměřený na hodnocení žáků na dálku a na formativní hodnocení. K této problematice Vám ještě nabízíme inspirativní rozhovor z pedagogické praxe.

V tomto čísle najdete i odkaz na aktualizované manuály MŠMT s hygienickými a provozními pokyny pro školy a školská zařízení v období do konce školního roku 2019/2020. Pracovníky prevence určitě zaujme upoutávka s pozvánkou na e-learningový kurz ke kyberšikaně a vracíme se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Tradičně nechybí ani rubrika ke společnému vzdělávání – tentokrát jak prostřednictvím webu ČT edu oživit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, aktuální nabídka webinářů NPI ČR s různým tematickým zaměřením, kterých se můžete zúčastnit zdarma, a program vysílání ČT2 UčíTelka pro tento týden s doporučenými zdroji, kde najdete další výukové materiály k jednotlivým lekcím.

Stáhnout (PDF, 1.88MB)