NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 1

V mimořádné situaci, která nastala uzavřením škol, připravují MŠMT a Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) podporu ředitelům škol a učitelům pro zajištění výuky jinými než prezenčními formami. Jednou z nich jsou webináře, umožňující pedagogům vedení výuky na dálku. Velký ohlas zaznamenal i vzdělávací pořad ČT2 UčíTelka.

Speciál nabízí možnosti využívání nástrojů distančního vzdělávání

(převzato z https://www.npicr.cz/aktuality/special-pro-podporu-vyuky-na-dalku)

Metodická podpora distanční formy vzdělávání jako první pomoc pro ředitele
Nabídka online podpory a webinářů NPI ČR pro učitele

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

mimořádná situace, která nastala uzavřením škol, otevírá na druhou stranu široké možnosti pro rozvoj a využívání nástrojů „distančního vzdělávání“. MŠMT a Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) připravují podporu ředitelů škol a učitelů pro zajištění výuky jinými než prezenčními formami. Jednou z nich budou webináře, prostřednictvím kterých bychom chtěli Vás i Vaše učitele systematicky podporovat při vedení výuky na dálku a zároveň přispět ke zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti využívání digitálních nástrojů a zdrojů. Abychom Vás mohli průběžně informovat o možnostech distančního vzdělávání, budeme vydávat a rozesílat školám elektronický informační zpravodaj. Věříme, že alespoň tímto způsobem pomůžeme Vám i učitelkám a učitelům ve Vaší škole vyrovnat se s nelehkou situací, ale také s pedagogickou výzvou, díky které má naše školství šanci posunout se zase o kousek dál.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NPI ČR

Webináře pro učitele

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné

 • podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku;
 • naučit je:
  • jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem
  • jak šířit elektronický vzdělávací obsah
  • jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení
  • jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Webináře Vám ukážou,jak na to“, tedy jak co nejlépe využít

 • televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete
 • Skype individuální konzultace
 • Skype videokonference (ze třídy)
 • e-mailovou komunikaci
 • funkcionality webu školy
 • funkcionality Google classroom

Nabídneme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat

 • digitální učební materiály
 • ostatní metodické materiály
 • uvolněné licence nakladatelství učebnic
 • uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let
 • uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let
 • metodickou podporu učitelů
 • testové nástroje ČŠI atd.

Online vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:

 • webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)
 • webináře z portálu RVP.CZ
 • přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

Vyučování prostřednictvím České televize

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní vzdělávací pořad nazvaný UčíTelka určený žákům, kteří zůstali doma po uzavření základních škol. Už první den se stal  s průměrem 147 000 diváků nejsledovanějším pořadem letošního roku ve skupině od čtyř do 14 let. Mezi dětskými diváky měla podíl téměř 55 procent. „Opakovaně jsme zaznamenali prosbu diváků, aby byl pořad uvolněn na iVysílání také v zahraničí, což je od dnešního dne nově možné,“  řekla mluvčí ČT Karolína Blinková.

Projekt UčíTelka aneb Když dětí učí telka vzniká na ČT2 s odbornou garancí MŠMT.

Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:

 • Pondělí:          Český jazyk + pohybová aktivita
 • Úterý:              Matematika + pohybová aktivita
 • Středa:            Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
 • Čtvrtek:           Český jazyk + pohybová aktivita
 • Pátek:             Matematika + pohybová aktivita

Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům, kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání.

Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu maturantů.

Digitální výukové materiály (DUM): Inspirace a příklady tvořivosti učitelů

Využívání digitálních výukových materiálů není pro české učitele žádná novinka. Většina z pedagogů má své osvědčené databáze i vlastnoručně vytvořená portfolia, která ve své výuce využívá. Inspiraci také naleznete jednak ve sbírce DUM, která vznikla v rámci devíti ročníků celostátní soutěže digitálních výukových objektů pro vyučující ZŠ, MŠ a SŠ DOMINO, jednak v modulu DUM na Metodickém portálu RVP.CZ. Obsahují tisíce výukových materiálů a metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce, které jsou recenzovány z hlediska praxe: animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, videa, kvízy, videa, webové nástroje a mnoho dalšího. Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky. Dají se filtrovat podle klíčového slova. Jednotlivé metodiky jsou tříděny podle vyučovacích předmětů a stupně vzdělávání. V celém systému lze vyhledávat předmětově i tematicky. Objekty je možné upravovat tak, aby vyhovovaly konkrétní cílové skupině žáků. Všechny DUM jsou volně ke stažení a je možné je šířit za podmínky, že bude uveden jejich autor.