Nový závazek!

Projekt eSafety Label Plus (www.esafetylabel.cz) usiluje o zavedení standardů online bezpečnosti do škol. Využívá k tomu autoevaluační dotazník, na jehož základě je vytvořen individuální akční plán pro každou školu s doporučeními, jak postupovat k dosažení bezpečnějšího online prostředí. Projekt podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčené praxe mezi odpovědnými pracovníky škol. Součástí projektu je proškolení Mistrů eSafety z řad zkušených učitelů a jejich zapojení do podpory aktivit projektu a komunikace s ostatními pedagogy.Více informací v detailu závazku – http://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_pledge&p=4941