ICT metodik do každé školy aneb máme nový standard ICT koordinátora

Informujeme školy i odbornou veřejnost, že v černu 2020 zveřejnilo MŠMT nový standard pro "ICT koordinátory", který se používá při specializačních studiích zájemců o tuto roli na ZŠ a SŠ.

MŠMT připravilo speciální stránku, kde zveřejňuje aktuální informace týkající se akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dne 24. června 2020 MŠMT zveřejnilo tři nové standardy pro akreditaci studií v systému DVPP:

Právě poslední odrážka se týká nového standardu pro ICT koordinátora. Důvodem aktualizace je, že standard studia z roku 2005, který byl vymezen prostřednictvím klíčových cílových kompetencí a doporučených tematických okruhů již nevyhovuje aktuálním potřebám škol v dané oblasti.

V DigiKoalici víme z praxe, jak důležité je mít ve škole odpovědnou osobu, která se inovacím a běžné podpoře kolegů ve sborovně v digitálním vzděláváním věnuje. Připomínáme školám i odborné veřejnosti, že výkonem specializované činnosti koordinace v oblasti ICT se pedagogický pracovník de facto stává tzv. školním ICT metodikem, který je právě jednou z klíčových osob pro šíření digitálních inovací ve škole, samozřejmě ve spolupráci s vedením školy, ICT správci či spolupracovníky na pozici  ICT asistent (možnost financování ze šablon OP VVV). V rámci systémových intervencí MŠMT z OP VVV se metodické podpoře škol a školních ICT metodiků systematicky věnuje síť krajských ICT metodiků, která je pilotně zřízena v IPs projektu SYPO. V DigiKoalici máme ambici, aby právě zejména školní ICT metodici přebírali naše týdenní hlášení na FB stránce DigiKoalice školám o novinkách v digitálním vzdělávání a zajistili jejich distribuci směrem k pedagogickým pracovníkům ve sborovně.

Více o standardu pro výkon role ICT koordinátora/metodika ve škole

Požadavek na revizi standardu studia specializované činnosti v oblasti ICT byl vymezen Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

Za klíčovou charakteristiku standardu lze označit akcent na zaměření se na práci s lidmi, jejich spolupráci a pedagogické vedení, tj. pedagogický leadership. Důležitou součástí navrhovaného pojetí studia je síťování účastníků, vznik a posilování profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií) pomáhají a podporují se, a to za účelem poskytování kvalitní metodické podpory v integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům. S tímto záměrem jsou nově do studia zařazeny i exkurze a stáže.

Oproti standardu z roku 2005 tedy klade nový standard menší důraz na technické a technologické aspekty samotných digitálních technologií. Důvodem jsou i změny ve způsobech provozování školní digitální infrastruktury a stále se zvyšující kvalita uživatelských rozhraní a skutečnost, že oproti situaci před 15 lety je nyní k dispozici více výkonných nástrojů, které se ovládají jednodušeji a uživatelsky přívětivěji.

Předmětný standard plní významnou roli i s ohledem na to, že obsah pracovní náplně ICT koordinátora/metodika není v žádném legislativním dokumentu blíže popsán, takže standard má značný formativní charakter na pracovní činnosti ICT koordinátorů/metodiků ve školách.

Pro zpracování a realizaci vzdělávacího programu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT vydalo MŠMT samostatné doporučení.

Stáhnout (PDF, 899KB)


MŠMT akredituje v systému DVPP také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Informujeme o podmínkách akreditace těchto vzdělávacích programů.

V souvislosti s mimořádnými protiepidemickými opatřeními (COVID-19) vydalo MŠMT také: