Nový příklad dobré praxe: Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet se zaměřuje na osvětu související se zodpovědným chováním v kybersvětě. Cílí na všechny věkové skupiny a je spojený zejména s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Více informací v detailu příkladu dobré praxe – https://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_inspiration&p=8033.