Nový příklad dobré praxe: Komunitní výuka informatiky v praxi

Ve výuce informatického myšlení na všech stupních škol je velmi výhodné využít metody vzájemného učení. Příklady ukazují výuku úvodu do programování pomocí pomůcek, jako je BBC micro:bit, Ozobot a BeeBot, na konkrétních příkladech z praxe spolupracujících škol.

Více informací v detailu příkladu dobré praxe – https://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_inspiration&p=8918.