Nový příklad dobré praxe: Inovace terénních cvičení z geografie za pomoci laboratorních měřících systémů

Tento příklad dobré praxe je ukázkou konkrétní dlouhodobé spolupráce mezi školou a firmou, která vede k zefektivnění práce – v tomto případě při sběru dat v terénu.

Více informací v detailu příkladu dobré praxe – https://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_inspiration&p=8102.