Nový příklad dobré praxe: Cesty za technikou a s technikou

Aktivit Jiráskova gymnázia Náchod na poli techniky (volitelné předměty, kroužky technického zaměření, úspěchy studentů v robotických soutěžích) si povšimly i některé významné firmy a v rámci svých možností či grantových programů se je snaží podporovat.

Více informací v detailu příkladu dobré praxe – https://archiv.digikoalice.cz/?post_type=digic_inspiration&p=7885.