Nová studie – Digitální život dětí v době covidu

V březnu roku 2020 zahájilo Joint Research Centre (JRC) ve spolupráci s vybranými evropskými výzkumnými týmy studii s názvem “Kids‘ Digital lives in COVID-19 Times (KiDiCoTi)“ (Digitální život dětí v době covidu). Studie shromažďuje data k mapování vývoje digitálního fungování dětí během lockdownu při pandemii COVID -19. Mezi tři hlavní oblasti, kterých se studie dotýká, patří online bezpečnost, soukromí a well-being.

Jaký kontext studii předcházel? Pandemie COVID – 19 přinutila děti v Evropě (i mimo ni), aby byly fyzicky především doma. Škola, volný čas, sociální kontakty probíhají v domácím prostředí a prostřednictvím digitálních médií. Děti jsou více než kdy jindy spotřebiteli digitálních médií a digitálního obsahu.

Jaké nové příležitosti otevírá tato situace pro děti? Především jde o získávání nových dovedností (např. samostatnost, sebeurčení nebo zvyšování kvalifikace v používání digitálních technologií) a v neposlední řadě o sdílení kvalitního času kolem online aktivit s rodiči, sourozenci a vzdálenými členy rodiny. Výzkum přesto zjistil, že delší čas strávený online zvyšuje pravděpodobnost negativních zkušeností. Mezi negativní zkušenosti patří: setkání se s nevhodným obsahem, nadužívání, obchodní tlak, nechtěný kontakt, kyberšikana, dopad na fyzické a duševní zdraví.

Ukazuje se tedy, že je nutné shromáždit srovnatelné mezinárodní údaje, podporovat strategie zmírňování těchto negativních dopadů a také podporovat pozitivní externalizace této neočekáváné krize. Tomuto úsilí velmi nahrává studie “Young chlidren (0-8) and digital technology“ (Malé děti (0-8) a digitální technologie). Dokument podává zprávy o výsledcích mezinárodní analýzy, která vychází z údajů pocházejících z 234 rodinných rozhovorů s dětmi i rodiči, prováděných od září 2014 do dubna 2017 v 21 zemích. Přináší klíčová zjištění týkající se vnímání digitálních technologií a digitálních dovedností v domácím kontextu, ale také vnímání, postojů a strategií rodičů. Kromě nadnárodní analýzy poskytuje specializovaná část kontextové snímky výsledků studie na národní úrovni. Následně se zaměřuje na 38 rodin v 7 zemích, ve kterých vědci provedli druhý rozhovor po roce od prvního. V něm se zaměřili na sledování změn kontextu, vnímání, postojů a strategií dětí a rodičů v průběhu času.

Závěr reflektuje možné výhody, rizika a důsledky spojené s jejich (online) interakcí s digitálními technologiemi a poskytuje doporučení tvůrcům politik i samotným rodičům. Ve studii bylo zjištěno, že od útlého věku patří sledování videa a hraní her na různých zařízeních připojených k internetu mezi oblíbené aktivity dětí. Rodiče považují digitální technologie za pozitivní a nevyhnutelné, ale zároveň považují správu jejich používání za náročnou. Vnímají digitální technologie jako něco, co je třeba pečlivě regulovat a kontrolovat. Ocenili by rady ohledně podpory online dovedností a bezpečnosti dětí.

V tuto chvíli na studii KiDiCoTi spolupracuje 26 výzkumných center v 15 evropských zemích a výzkumná kancelář UNICEF. Výsledky studie jsou určeny na podporu Bezpečnostní strategie EU, jakož i Evropské strategie pro lepší internet dětem, která má základ v platformě Better internet for kids (Lepší internet pro děti).

Autor: MŠMT

Zdroj:

KiDiCoTI: a new study on kids´digital lives during COVID – 19 lock-down | EU Science Hub. European Commission | Choose your language | Choisir une langue | Wählen Sie eine Sprache [online].
Copyright ©European Union, 2020 [cit. 26. 04. 2021].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/kidicoti-kids-digital-lives-covid-19-times