Nová podoba informatiky a digitální gramotnosti v RVP pro střední odborné vzdělávání

Autor: Radek Hylmar, NÚV

Ve středu 12. 9. 2018 se konal seminář k návrhu aktualizace RVP pro střední odborné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (ve všeobecně vzdělávací části). Setkání pořádal Národní ústav pro vzdělání společně s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a proběhlo na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze. Zástupci škol, kteří se nemohli dostavit osobně, využili možnosti připojit se online.

Účastníci měli předem k dispozici projednávané materiály:

https://1url.cz/@aktualizaceICT

V první části dostali účastníci základní informace o aktualizacích RVP odborného vzdělávání i o tom, jakým způsobem v nich má figurovat aktualizovaná všeobecně vzdělávací oblast informatiky a informačních a komunikačních technologií. Dále proběhla řízená diskuze o příležitostech a rizicích nového uchopení informatiky ve školách. Po diskuzi následoval příklad ze školy, v níž se práce s digitálními technologiemi účelně promítla do jiných předmětů.

V závěru se účastníci shodli, že změna v této oblasti je potřebná, pouze u několika vybraných netechnických oborů vzdělání by se některé navrhované formulace mohly přehodnotit.

Po semináři mohli zájemci navštívit učebny pro výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí (IoT) a virtuální reality.