Nová informatika a digitální kompetence pro střední odborné školy

Zveme Vás na seminář o změnách ve vzdělávací oblasti ICT, které se promítnou v připravovaných aktualizacích RVP středního odborného vzdělávání. Míříme především na vedení škol, ale také na samotné učitele informatiky, ICT metodiky a koordinátory ŠVP. Změny se týkají jak vlastní všeobecné informatiky, tak i průřezového tématu a klíčové kompetence; vztahují se tedy i k ostatním vzdělávacím oblastem.

Cílem semináře je také získat zpětnou vazbu z Vaší strany!

Setkání proběhne ve středu 12. 9. od 10 hodin do 12.30 v Praze ve Smíchovské střední průmyslové škole. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Pokud byste se nemohli zúčastnit osobně, bude možný přístup online, URL přenosu zde se zahájením akce zveřejníme.

Zároveň dáváme k dispozici odkaz na sdílenou složkou, ve které najdete pracovní verzi materiálů pro kategorie dosaženého vzdělání M a L0. Dokumenty pro kategorie H a E se budeme snažit do složky doplnit co nejdříve. https://1url.cz/@aktualizaceICT

V případě zájmu vyplňte prosím do středy 5. 9. 2018 tento přihlašovací formulář: https://1url.cz/@ICTproSOV

Těšíme se s Vámi na shledanou!

Stáhnout (PDF, 62KB)